Bijgewerkt: 22 september 2023

Communicatie met Amstelveners over de veranderingen in de zorg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2014

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg, informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte leden van de gemeenteraad,

In de commissie Burgers en Samenleving van afgelopen woensdag 17 september 2014 zijn vragen gesteld over de communicatie met de inwoners over de veranderingen in de zorg. Met deze brief vult het college de toezegging om u hierover te informeren in. Afgelopen dinsdag is er aan ongeveer 3200 Amstelveense inwoners die zorg ontvangen een persoonlijke brief gestuurd over wat de veranderingen in de zorg voor hun situatie betekent. Bij deze brief vindt u een voorbeeld, de persoonlijke gegevens zijn uiteraard fictief.

De brief is zoveel als mogelijk toegespitst op de persoonlijke situatie. Om de voorkomen, dat een inwoner meerdere brieven zou ontvangen, zijn er verschillende varianten van de brief verstuurd. Inwoners die alleen zorg van de gemeente ontvangen, hebben alleen informatie hierover ontvangen. Inwoners die nu zorg ontvangen vanuit de AWBZ, maar vanaf volgend jaar van de gemeente, hebben daar informatie over ontvangen. Voor inwoners die beide hebben is er één brief, waar de relevante informatie in staat. Bij inwoners die een persoonsgebonden budget hebben, is hierover informatie toegevoegd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Voor het maken van een persoonlijke brief zijn wij afhankelijk van de gegevens die we van het Rijk ontvangen. Deze informatievoorziening is niet optimaal verlopen en wij hebben er veel energie in gestoken om de juiste gegevens te verkrijgen. Ondanks onze inspanningen kunnen we niet uitsluiten, dat iedere individuele brief foutloze informatie bevat. Het feit, dat er een klein risico is, dat iemand onjuiste informatie ontvangt, vindt het college niet opwegen tegen het feit, dat de inwoners met een persoonlijke brief weten, waar zij aan toe zijn.

Personen die een brief krijgen, waarin onjuiste informatie staat, kunnen contact opnemen met de gemeente; zo is ook in de brief vermeld. Deze manier van communiceren past in de lijn, waarop het college wil communiceren met de Amstelveense inwoners: niet alleen algemene informatie (via themapagina in de krant en nieuwsbrieven), maar ook informeren over, wat dat in de specifieke situatie van de inwoner betekent. Dit sluit aan bij de opmerkingen in uw commissie om niet alleen algemene communicatie te gebruiken, maar ook meer persoonlijk.

Het informeren van de inwoners houdt uiteraard niet op bij de persoonlijke brief, van toekomstige communicatie houden wij u op de hoogte.'

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen,

Herbert Raat, wethouder Zorg


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijlage: Voorbeeldbrief aan Amstelveense zorggebruiker

Mevrouw M. de Jong

Amstelveenlaan 45

1180 AA Amstelveen

Datum 16 september 2014

Ons kenmerk 123456789

Betreft   Informatie over uw indicatie Wmo

Geachte mevrouw de Jong,

Volgend jaar zijn er veranderingen in de zorg. Er komt een nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) die de huidige wet vervangt. De gemeenteraad besluit naar verwachting op 1 oktober 2014 over nieuwe regels voor Amstelveense zorggebruikers. In deze brief informeren wij u over wat dit voor u betekent.

Volgens onze gegevens heeft u op dit moment een indicatie voor Hulp bij het huishouden, woonvoorziening en een rolstoelvoorziening. Wat betekent het voor u? U houdt recht op deze zorg of voorziening. Wanneer uw indicatie afloopt, of uw situatie wijzigt kunt u een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek waarin de gemeente gaat kijken wat u nog zelf kunt, wat uw omgeving voor u kan betekenen en welke ondersteuning de gemeente kan bieden.

Eigen bijdrage

Of er iets verandert in uw eigen bijdrage hangt af van uw situatie.

Betaalt u op dit moment een eigen bijdrage? Dan blijft u de eigen bijdrage betalen, zoals deze ook nu door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt berekend.

Betaalt u op dit moment geen eigen bijdrage? Op 1 oktober besluit de gemeenteraad, of u vanaf juli 2015 een inkomensafhankelijke bijdrage gaat betalen. Voor een rolstoel of voorziening voor uw kind(eren) wordt geen eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage wordt achteraf berekend door het Centraal Administratiekantoor (CAK) op basis van uw inkomen. U kunt een proefberekening maken op www.hetcak.nl . Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de eigen bijdrage. Als u een eigen bijdrage gaat betalen, wordt u hierover geïnformeerd door het CAK.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Vanaf 1 januari 2015 ontvangt u geen geld meer op uw rekening, maar gaan de betalingen van uw PGB via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar uw zorgverlener. Dit wordt trekkingsrecht genoemd. De SVB heeft u hierover per brief geïnformeerd. Heeft u geen brief ontvangen? De informatie is ook te vinden op www.svb.nl  onder "Persoonsgebonden Budget PGB". Voor vragen over het trekkingsrecht kunt u contact opnemen met de SVB op telefoonnummer 030-264 82 00.

Zijn uw gegevens niet juist? Zijn een of meerdere gegevens uit deze brief niet juist, of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de gemeente op telefoonnummer (020) 540 49 11.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen,

W.M. Tap, Hoofd Sociale Voorziening
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.