Bijgewerkt: 19 april 2024

Commissaris Johan Remkes bezocht Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Amstelveenweb
10-10-2015

Op vrijdagmiddag, 9 oktober 2015 bracht de commissaris van de koning van de Provincie Noord-Holland, de heer Johan Remkes, een bezoek aan Amstelveen. Thema van het bezoek was het internationale karakter van Amstelveen.

Tijdens het programma sprak de heer Remkes na aankomst in het raadhuis van Amstelveen met Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen en de wethouders. In de B en W kamer kreeg hij van het gemeentebestuur een toelichting op de internationale aspecten van Amstelveen, de samenwerking met Amsterdam inbusiness en de rol van Amstelveen in de regio in het kader van aantrekken en faciliteren van buitenlandse investeringen.


Bekijk de video van het bezoek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen ontvangt de heer Johan Remkes in Amstelveen bij de ingang van het raadhuis


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mirjam van 't Veld en de heer Johan Remkes lopen naar de B en W kamer met wethouder Peter Bot


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

In de B en W kamer vlnr.: wethouder Maaike Veeningen (D66), gemeentesecretaris Alexander Meijer, Mirjam van 't Veld burgemeester en de heer Johan Remkes (VVD) commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland


Daarna vertrok het gezelschap met een touringcar naar het Ziekenhuis Amstelland, waar mevrouw Marjo van Ooijen en mevrouw Marie-José Germann, medewerkers van het secretariaat van de Raad van Bestuur, de heer Remkes en de burgemeester ontvingen en begeleidden. Het gezelschap wandelde door de ziekenhuisgangen richting de ‘Japan’ Desk. In een zaaltje ernaast kregen de bezoekers een presentatie over de medische voorzieningen voor de Japanse gemeenschap in Amstelveen. Daarbij waren in het Ziekenhuis Amstelland aanwezig de heer Mitsuhide Sano - Japanse Kamer van Koophandel, mevrouw Chikako Ikeda - Japan Desk Amstelland Ziekenhuis, dr Michio Shimizu - Japan Expat Kliniek voor medische check-up en namens de tandartsengroep mevrouw Masako Tsuchya, de heer Masato Watanabe met echtgenote en de heer en mevrouw Van Mil - eigenaren van de praktijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De volgende halte van de bus is het Ziekenhuis Amstelland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Burgemeester Van 't Veld begeleidt commissaris Remkes met de wethouders naar het Ziekenhuis Amstelland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw Marjo van Ooijen secretaresse van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis ontvangt burgemeester Van 't Veld en commissaris Remkes en de wethouders in het Ziekenhuis Amstelland


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De presentatie van de Japan Desk begint. Het is een service voor de groeiende populatie van Japanse expats in de regio Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Vlnr.: Wethouder Jeroen Brandes (PvdA), wethouder Maaike Veeningen (D66), burgemeester Van 't Veld, Johan Remkes commissaris van Noord-Holland en Ronald Wortelboer, kabinetschef bij de provincie Noord-Holland luisteren naar de presentatie
over de Japan Desk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een medewerkster van de Japan Desk vertelt over de werkzaamheden van de afdeling voor expats


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een moeilijk onderwerp voor Japanners is het naar de tandarts gaan. Pas als pijn de overhand krijgt, wil men wel komen en met het resultaat is iedereen weer gelukkig.


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een tandarts uit Japan verzorgt de tanden van de expats, waar Japanners uit heel Nederland naar toe komen


Na een hartelijk welkom werd er uitvoerig verteld over de Japan Expat Kliniek. Allereerst waarom, hoe en wat, vervolgens over welke patiënten zoal een bezoek brengen en hebben gebracht en vervolgens over de tandheelkundige zorg. Bij deze laatste komen niet alleen Japanse inwoners naar de kliniek, maar ook Amstelveners. En wie weet, schrijft de burgemeester zich ook wel in, want ze merkte op, dat ze nog steeds een tandarts zocht in Amstelveen! Na de uitvoerige presentaties, het uitreiken van informatie over de Japanse Kliniek (in het Japans) werd er nog een groepsfoto gemaakt in de gang bij de ‘Japan Desk’ en verliet het gezelschap het ziekenhuis.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De aanwezigen luisteren naar de niet zo vrolijke verhalen van de tandarts


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het personeel van de Japan Desk met de commissaris, de gemeentesecretaris, de wethouder en de burgemeester


Toen iedereen weer in de bus had plaatsgenomen reed de bus naar het hoofdkantoor van Nestlé Amstelveen, waar de CEO van Nestlé Nederland, de heer Marc-Aurel Boersch het gezelschap ontving. Hij gaf een toelichting op de onderneming en ook op het jeugdwerkloosheidsplan van Nestlé, dat inmiddels in heel Europa is uitgerold. Hij heeft daartoe in onze regio belangrijke stappen gezet. Als volgende stap werd nog even uitleg gegeven over de Nestlé producten, het ontstaan, de fabriek in Nederland en de voortgang.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het volgende actiepunt voor de delegatie is Nestlé Nederland. De ingang van het hoofdkantoor van Nestlé Nederland in Amstelveen met het bedrijfslogo boven de deur.


Het vroegste Nestlé logo werd in 1868 onthuld door Henri Nestlé. De betekenis van zijn achternaam is afkomstig van de uitdrukking 'kleine nest', de werkelijke betekenis van zijn Duitse naam. De worm in de bek van de moeder-vogel werd in 1988 verwijderd uit het Nestlé logo. Daarnaast werd een extra vogeltje toegevoegd aan de huisstijl. De huidige versie van het Nestlé-logo is onlangs vereenvoudigd, als een poging om het meer eigentijds te maken. De boom verbeeldt een eik en de vogels lijsters symboliseren

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De CEO van Nestlé Nederland, de heer Marc-Aurel Boersch ontvangt persoonlijk de Amstelveense delegatie en de commissaris voor de deur van zijn hoofdkantoor


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bij de ingang krijgt iedereen een badge, want de veiligheid is bij het bedrijf wordt zeer belangrijk gehouden


Na de Nestlé koffie werd het gezelschap in de professionele keuken van het bedrijf uitgenodigd, waar een meester-kok de aanwezigen heerlijke zelfgemaakte lekkernijen bereidde. Iedereen heeft natuurlijk deze kleine hapjes geproefd en was verrukt over de smaak. Tegelijkertijd kregen zij ook uitleg over de werkmethoden van de innovators bij het bedrijf, die allerlei producten bedenken, laten maken en op zodoende op de markt brengen. Bij dit bezoek waren van de kant van de directie van Nestlé tevens aanwezig de heren Van Keeken, Willaerts en Klapwijk. Bij het verlaten van het gebouw kreeg iedereen nog een Nestlé tas met heerlijke producten die door Nestlé worden gefabriceerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De heer Boersch kan urenlang over 'zijn' bedrijf vertellen en zijn verhalen zijn inderdaad heel leerzaam


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Maggi's productontwikkelaar en kok Ben Hakstege bereidt het wild gerecht ter plekke voor de bezoekers


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Laurent Willaerts business manager geeft uitleg over de verschillende producten van Nestlé


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een pittoresk voorgerecht krijgen de bezoekers voorgeschoteld


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De kok Ben Hakstege heeft zijn best gedaan om met de Maggi wildfonds een heerlijke gerecht op tafel te serveren


Als laatste agendapunt bracht de commissaris een bezoek aan de Internationale School of Amsterdam in Amstelveen, waar hij toelichting kreeg over het werk van de school van dr. Edward Greene de directeur van ISA. Ook hier waren de gemeenteraadsleden en wethouders aanwezig. Aansluitend vond een besloten bijeenkomst plaats met de leden van de gemeenteraad. Tijdens deze ontmoeting was ‘de positie van Amstelveen binnen de regio’ het centraal gespreksthema.

Het was een interessante en leerzame middag en wie weet, is die afgesloten met een lekker diner in het Oude Dorp van Amstelveen. Maar dat weet de redactie niet, aangezien na het bezoek aan Nestlé, de rest van de middag alleen voor de genodigden toegankelijk was.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.