Bijgewerkt: 22 september 2023

Commissaris Arthur van Dijk bezocht Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
26-03-2021

Op donderdagmiddag 25 maart 2021 sprak de heer Arthur van Dijk commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland met fractievoorzitters  van de gemeenteraad van Amstelveen. Het gesprek vond plaats in het kader van het ambtsbezoek van de commissaris aan de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Burgemeester Tjapko Poppens en Arthur van Dijk commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland in Campus Uilenstede


Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Burgemeester Tjapko Poppens en Arthur van Dijk commissaris voor de ingang van het kantoorcomplex 'Nest' in Kronenburg


Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Burgemeester Tjapko Poppens en Arthur van Dijk commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland in het kantoorcomplex Nest in Kronenburg met de leden van het College B en W van Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Na het gesprek met de fractievoorzitters in de raadzaal kwamen de heren Poppens en Van Dijk in een vergaderkamer uitleg geven aan de lokale pers over een aantal zaken


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen verwelkomt de aanwezigen in het raadhuis


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De heer Arthur van Dijk commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland beantwoordt de zeer uiteenlopende vragen heel ontspannen. De meest besproken onderwerp was het belang van de goede verhoudingen en samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is een bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam
Vanwege de beperkende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vond het gesprek plaats met de fractievoorzitters. Belangstellenden konden het gesprek volgen via de livestream van de gemeente. Commissaris Arthur van Dijk in Amstelveen werd begeleid door mevrouw Sabine de Kroon plaatsvervangend kabinetschef kabinetszaken bij de Provincie Noord-Holland. Hier kunt u de video van Commissaris Van Dijk tijdens het gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad bekijken.

De burgemeester ontving de commissaris in ‘Het Nest’ op Kronenburg voor een gesprek met burgemeester en wethouders. Ze spraken onder meer over de impact van corona op de Amstelveense samenleving, grote projecten zoals de ontwikkelingen op Uilenstede/Kronenburg en Legmeer en het belang van regionale samenwerking.

Daarna maakte de commissaris samen met de burgemeester een wandeling over Campus Uilenstede. Het bezoek eindigde met een gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Zij spraken over werkwijze, bestuurlijke ontwikkelingen en de komende verkiezingen.

Burgemeester Tjapko Poppens: 'Het was een plezierig bezoek. We hebben de commissaris een goed beeld kunnen geven van wat er speelt in Amstelveen en de Amstelveense samenleving. De wethouders en de fractievoorzitters hebben ook met de commissaris gesproken over bestuurscultuur, het belang van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en hoe we elkaar in de regio en de Provincie nodig hebben en kunnen versterken.'

Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland: 'Het is goed om te merken dat Amstelveen het belang inziet van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaraan 32 gemeenten en twee provincies deelnemen. Alleen gezamenlijk kun je de grote opgaven op het gebied van wonen, werken, natuur en recreatie aanpakken.'
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.