Bijgewerkt: 23 mei 2022

Collegevoorstel regeling opkoopbescherming Amstelveense koopwoningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-05-2022

De druk op de Amstelveense woningmarkt is groot. De prijzen zijn hoog en blijven maar stijgen. Dat wordt ook veroorzaakt door beleggers die een woning kopen om die vervolgens te verhuren.

Op 16 februari 2022 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met het collegevoorstel regeling opkoopbescherming woningen. De periode hierna is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor een soepele invoering van deze regeling. Graag willen wij de laatste stand van zaken met u delen.

Nieuwe Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2022. Voor het instellen van de regeling opkoopbescherming is een nieuwe Huisvestingsverordening nodig. Tegelijkertijd met deze raadsbrief wordt het raadsvoorstel met u gedeeld over de Huisvestingsverordening. Dit raadsvoorstel bevat technische wijzigingen die nodig zijn om de regeling opkoopbescherming in te voeren.

Jaarlijkse indexatie grens WOZ-waarde opkoopbescherming. Op basis van het prijspeil in 2021 is een WOZ-waarde vastgesteld van € 411.000,-. De grens is gebaseerd op de vraagprijs voor een middeldure koopwoning € 455.850,-zoals vastgelegd in de Woonagenda 2020-2023. De grens is in 2022 geïndexeerd naar € 468.158,-. Op basis van het prijspeil 2022 wordt de grens van de WOZ-waarde aangepast naar € 421.000,-. Woningen met een WOZ-waarde tot en met € 421.000 (prijspeil 2022) vallen onder de regeling opkoopbescherming. Woningeigenaren zijn in het eerste kwartaal van 2022 op de hoogte gebracht van de hoogte van de WOZ-waarde via de gecombineerde aanslag. De WOZ-waarde van woningen is ook te vinden op woz-waardeloket.nl .Hoogte leges verhuurvergunning. De gemeente mag leges vragen voor een verhuurvergunning. Er is gekozen om de hoogte van de leges op € 125,75 te leggen. Dit bedrag is gelijk aan andere vergunningen die voortvloeien uit de Huisvestingsverordening. Op de website van de gemeente Amstelveen komt een speciale pagina over de regeling opkoopbescherming. Op deze pagina kunnen inwoners, ondernemers en andere

belanghebbenden actuele informatie over de opkoopbescherming vinden en de verhuurvergunning aanvragen. Zowel via traditionele als sociale media zullen uitingen worden gedaan om inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te wijzen op de invoering van de opkoopbescherming. Daarnaast zullen Amstelveense makelaars en de Makelaarsvereniging Amsterdam (de beroepsorganisatie van makelaars in de Metropoolregio Amsterdam) actief worden geïnformeerd over de regeling opkoopbescherming.

Invoering. Tegelijkertijd met de publicatie van de Huisvestingsverordening gemeente Amstelveen 2022 treedt de regeling opkoopbescherming in werking. Na besluitvorming zal de Huisvestingsverordening op 1 juli 2022 worden gepubliceerd op lokaleregelgeving.overheid.nl. Gelijk na de inwerkingtreding van de regeling opkoopbescherming wordt gemonitord welke effecten de regeling opkoopbescherming op de Amstelveense woningmarkt heeft. Dit ter voorbereiding op de evaluatie van de opkoopbescherming en de hoogte van de WOZ-grens. Deze evaluatie vindt de tweede helft van 2022 plaats.

Opkoopbescherming in Amsterdam: 1 op de 3 Amsterdamse woningen is in handen van particuliere beleggers, die de woningen verhuren tegen vaak torenhoge prijzen. Vanaf 1 april 2022 is de opkoopbescherming van kracht: als je een woning met een WOZ-waarde tot € 512.000,- koopt, moet je er zelf in gaan wonen. Je mag de woning 4 jaar lang niet verhuren. Het is de bedoeling dat starters en mensen met een middeninkomen zo meer kans maken op een koopwoning, omdat beleggers ze niet meer kunnen aftroeven. Er zijn een aantal uitzonderingen, waaronder verhuur aan kinderen. Daarvoor moet een vergunning of ontheffing worden aangevraagd. Lees ook: Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek (opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur) (pdf 5 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.