Bijgewerkt: 27 september 2022

College wil woningen aan Oostermeerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
26-09-2007

B en W willen ondanks bezwaren van omwonenden doorgaan met plannen voor bouw van 17 woningen ten zuiden van de Oostermeerweg.

De vrijstaande huizen passen niet in het bestemmingsplan en de gemeente wil daarom bij de provincie een ontheffing aanvragen. In verband hiermee heeft het plan in het voorjaar ter visie gelegen en dat heeft 34 bezwaarschriften opgeleverd. Omdat de reacties volgens het college geen nieuwe inzichten bieden vergeleken met de bezwaren uit eerdere inspraak, zien B en W geen reden om het project af te blazen. Zodra de toestemming van de provincie er is, willen B en W een bouwvergunning verlenen.

Oostermeerweg Amstelveen
(Google Earth - 2007)

De Oostermeerweg vanuit de lucht, dankzij Google Earth. Naast de weg is buitenplaats-kasteel Oostermeer


Bezwaren dat de identiteit van het landschap wordt verzwakt kunnen B en W niet delen, omdat het terrein nu wordt gebruikt als tuinbouwbedrijf met diverse gebouwen en kassen. Na voltooiing van de huizen neemt de bebouwing volgens B en W zelfs af vergeleken met de huidige situatie.

Het college verwacht juist een positief effect op het landschap. Een tegenwerping dat de Oostermeerweg, mede door de lintbebouwing, cultuurhistorische waarde heeft, delen B en W niet. De weg geldt niet als karakteristieke lintbebouwing en ook komt de weg niet voor op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie. Verder ziet het college niet in dat door de woningbouw mogelijkheden voor dagrecreatie verminderen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.