Bijgewerkt: 24 februari 2024

College van Amstelveen laat kwetsbare kinderen niet in de kou staan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2013

Reactie van de gemeente Amstelveen en haar standpunt in verband met het programma voor ouders/verzorgers met kinderen van 2- 4 jaar 'Opstapje' van de Stichting Cardanus. Het is een reactie op het bericht van GroenLinks-Amstelveen op 11 juni 2013 met de titel: 'Opstapje, dat een afstapje is geworden'.

Cardanus stopt aan het eind van dit schooljaar met de kindondersteuningsprogramma’s ‘Opstap’ en ‘Opstapje’, omdat deze niet tot haar kernactiviteit wijkwelzijnswerk horen. Deze programma’s bieden ondersteuning bij kinderen van 2 tot 6 jaar uit gezinnen van laagopgeleide ouders.

Het college vindt het belangrijk goede opvoedondersteuning te blijven bieden aan deze kinderen. Per 1 september mag geen kind ‘in de kou staan’. Bij het zoeken naar een nieuwe aanbieder staat kwaliteit voorop.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) tijdens de raadsvergadering in mei 2013


ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops (Gezinsbeleid): “Bij kinderen met een (taal)achterstand moet er zo vroeg mogelijk opvoedondersteuning zijn, zodat de kinderen een goede start op de basisschool kunnen maken. Het gaat bij de programma’s ‘Opstapje’ en ‘Opstap’ om spelenderwijs leren met behulp van de ouders.

Ouders worden actief bij de ontwikkeling van hun kinderen betrokken. In de toekomst willen we meer maatwerk, gericht op de specifieke thuissituatie van het kind. Wij gaan dan ook meer inzetten op huisbezoek. Zo is het programma van Opstapje oorspronkelijk ook bedoeld. Een organisatie die de gewenste hoge kwaliteit kan leveren en de Amstelveense context kent, is daarbij van belang. De overgang naar een nieuwe aanbieder zien we dan ook als een kans om deze kwaliteitsslag te maken. Daarnaast hopen we dat huidige personeel kan doorgaan.”

Cardanus gaf in 2012 te kennen in 2013 met de opvoedprogramma’s Opstap(je) in Amstelveen te stoppen. Aalsmeer is op 1 januari 2013 gestopt met Cardanus. Vorig jaar heeft Cardanus getracht het programma en medewerkers te laten overnemen door Stichting Opvoedondersteuning & Training (SO&T). Toen dat niet lukte, heeft Cardanus ontslag voor de medewerkers van Opstapje aangevraagd.

Dit voorjaar hebben Amstelveen en Aalsmeer de opvoedprogramma’s laten onderzoeken. De gemeenten nemen de aanbevelingen uit dit onderzoek mee bij de opdrachtverlening aan een nieuwe aanbieder. De gemeente wacht nu op offertes van aanbieders. Begin juli neemt zij een beslissing, zodat de programma’s in september weer van start kunnen gaan, waar mogelijk met behoud van personeel.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.