Bijgewerkt: 24 maart 2023

College stelt onderzoek in naar aanbestedingsproces Welzorg Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-05-2014

Het College van Amstelveen laat onderzoek doen naar het aanbestedingsproces, dat is doorlopen voor de inkoop van hulpmiddelen en het contractbeheer bij Welzorg. Aanleiding zijn de vele klachten over onder andere levertijden van hulpmiddelen, zoals rolstoelen die bij het gemeentelijk WMO-loket binnenkomen en het niet nakomen van contractafspraken. De conclusies en leerpunten uit het onderzoek worden meegenomen bij de inkoop voor het sociale domein. Dit blijkt uit de brief van 20 mei 2014 van wethouder Herbert Raat aan de gemeenteraad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg en gezondheid


Wethouder Herbert Raat (VVD) van Zorg en Financiën: ’De komende maanden moeten we als gemeente voor ongeveer 23 miljoen euro WMO gerelateerde zorg gaan inkopen. Daar bovenop komen nog tientallen miljoenen voor jeugdzorg en de participatiewet. Om de toekomstige aanbestedingsprocessen zo goed mogelijk te laten verlopen en problemen, zoals nu bij Welzorg zoveel mogelijk te voorkomen, wil ik het aanbestedingsproces onafhankelijk tegen het licht laten houden zodat we hier voor de toekomst lessen uit kunnen trekken.

De Amstelveners die ondersteuning van de gemeente nodig hebben moeten er immers op kunnen rekenen, dat de gemeente de juiste ondersteuning heeft ingekocht en dat de ondersteuning tijdig beschikbaar is. Het onderzoek wordt geleid door de heer Hugo Hazeweijer’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Hugo Hazeweijer, oud-voorzitter van de Participatiegroep Gehandicapten Amstelveen vertelt zijn onwerkelijke ervaringen met het Wmo-loket tijdens de vergadering van de gemeenteraadcommissie Burgers en Samenleving op 22 januari 2014


Klachten Welzorg

Welzorg ligt binnen Amstelveen al een paar maanden onder vuur. Het college houdt de nakoming van het contract, waaronder de levertijden, voortdurend in de gaten. Vanwege het overschrijden van levertermijnen heeft de gemeente Welzorg onlangs een boete opgelegd van € 49.500. Ook is er nauw overleg met de leverancier om de prestaties op het gewenste niveau te brengen. Een eerder opgesteld verbeterplan heeft vooralsnog niet geleid tot structurele verbeteringen. Begin juni vindt er een gesprek plaats tussen de gemeente en Welzorg over de uitkomsten van het verbeterplan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.