Bijgewerkt: 21 juli 2024

College koerst op overkapping rijksweg A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
12-10-2006

Het Amstelveense college van burgemeester en wethouders koerst op overkapping van de A9 als het kabinet besluit deze rijksweg te verbreden naar twee keer vier rijstroken. B & W wenden daartoe alle invloed aan in 'Den Haag', waar aanstaande vrijdag over de bereikbaarheid van deze regio wordt gesproken. De ministers Peijs (verkeer, CDA) en Zalm (financiën, VVD) zouden het niet eens zijn over het al (Peijs) dan niet (Zalm) verbreden van deA9.

Gisteren (10 oktober 2006) is een bestuurlijke en ambtelijke Amstelveense delegatie op bezoek geweest bij de hoogste ambtelijke baas van Rijkswaterstaat (RWS). Daar zijn de Amstelveense problemen nadrukkelijk voor het voetlicht gebracht en er lijkt begrip voor de positie van de gemeente in de A9-discussie.

Remco Pols Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Wethouder Remco Pols (PvdA)


Winst van het overkappen voor Amstelveen is, buiten het beperken van de overlast door de verbreding, het vrijspelen van de zone óp de rijksweg voor herontwikkeling in de sfeer van bijvoorbeeld kantoren, woningbouw en groen. De realisatie van een openbaar vervoerknooppunt bij de Beneluxbaan is onderdeel van de lobby.

Het Amstelveense college zal een eventuele verbreding niet kunnen tegenhouden. Enig pragmatisme is daarom op z'n plaats. Overkappen kan de negatieve effecten van verbreden wegnemen.

Wethouder Remco Pols (verkeer, PvdA) toont zich actief en behendig in de lobby, waarvoor enige maanden geleden de basis is gelegd door de lobbyist en oud-VVD-gedeputeerde Henny Meijdam. Pikant is dat het inhuren van Meijdam destijds heftig werd bekritiseerd door Pols' partijgenoot Harry van den Berg.

Harry van den Berg Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Harry van den Berg (PvdA) tijdens een raadsvergadering in 2006


De verbreding c.q. overkapping van de rijkswegen in deze regio is dé interessantste infrastructurele ontwikkeling in de komende tien jaar. Het is een project waarmee een investering van ruim één (verbreden delen AIO, Al A6) tot meer dan twee miljard euro (inclusief A9) is gemoeid.


door Henk Godthelp


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.