Bijgewerkt: 28 september 2022

College B en W Amstelveen hecht grote waarde aan openheid en transparantie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-08-2021

Regelmatig is er in de media aandacht voor de wijze, waarop overheden omgaan met verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van Bestuur (Wob),  zo ook recent nog in de gemeente Amstelveen. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid  die nog niet openbaar is en zorgt ervoor dat burgers  en organisaties inzage  hebben in  het handelen van de overheid. Dat is een groot goed.

De gemeente Amstelveen krijgt steeds vaker te maken met Wob-verzoeken. Het college hecht grote waarde aan openheid en transparantie en heeft hiervoor financiële middelen vrijgemaakt bij de kadernota. Wij zijn van mening dat het recht op informatie niet door een individuele verzoeker bekostigd moet warden. Sinds 1 maart 2021 heffen wij geen leges meer. Eerder bent u hier al over geïnformeerd en u ontvangt bij de Tarievennota 2022 nog een voorstel om deze opschorting definitief te formaliseren.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2019)

Het College B en W van Amstelveen op 28 mei 2019. Vlnr.: Rob Ellermeijer VVD wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Frank Berkhout D66 wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Herber Raat VVD wethouder, Floor Gordon D66 wethouder en Marijn van Ballegooien PvdA wethouder


In de tussentijd werken wij aan het verder optimaliseren van openheid en transparantie en stellen wij steeds meer informatie actief ter beschikking via onze website. Dat deden we al, maar sinds enige tijd publiceren we naast de besluitenlijsten van vergaderingen van burgemeester en wethouders ook de stukken die bij die besluitvorming horen. Deze informatie is voor onze inwoners en media eenvoudig te raadplegen op de website van onze gemeente. Onherroepelijke Wob-verzoeken publiceren wij inmiddels ook op onze website. Door deze werkwijze wordt gevraagde informatie voor een ieder openbaar en niet alleen voor de verzoekende partij.

Met het bieden van transparantie over onze besluitvorming wordt de dienstverlening aan onze inwoners als het gaat om actieve informatie verder verbeterd. Het leek ons goed u hierover te informeren – aldus het College B en W van Amstelveen. Lees meer over: De Wet openbaarheid van bestuur (Wob)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.