Bijgewerkt: 2 maart 2024

College Amstelveen zet alle energie op heronderhandeling Rijk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
11-01-2011

Burgemeester en Wethouders van Amstelveen laten de gemeenteraad middels een brief weten een aantal werkzaamheden rondom het project zone A9, zoals het uitwerken van de gebiedsvisie, op te schorten totdat er overeenstemming is over de financiën. Het college wil de komende periode eerst opnieuw met het Rijk onderhandelen over de eigenbijdrage van 100 miljoen euro voor ondertunneling van de A9.

De gemeente wilde de eigen bijdrage betalen door het verkopen en ontwikkelen van grond. Door de dramatische teruggang van de vastgoedmarkt en het feit, dat er minder grond bebouwd mag worden door de uitwerking van het wegontwerp in het (concept-) tracébesluit en veranderde wet- en regelgeving kan de stad dit bedrag nu en in de toekomst onmogelijk opbrengen.

Het projectbureau zone A9 is sinds 1 januari 2011 in sterk afgeslankte vorm aan het werk. Gezamenlijk met Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een aantal punten, ter optimalisatie van het Tracébesluit en voorbereiding van het programma van eisen. Ook de activiteiten rondom de Amstelveenlijn en het HOV-station lopen door. Contacten met belanghebbenden en communicatie naar de bevolking vinden echter beperkt plaats.

Wethouder financiën Herbert Raat (VVD):’Toen het nieuwe college in april 2010 aantrad was er nog 1,5 miljoen euro over van het oorspronkelijke krediet van 6,5 miljoen. Gezien de financiële positie van de gemeente en alle bezuinigingen die daarbij horen vonden wij het onverantwoord de gemeenteraad om extra budget te vragen.

Het afgelopen jaar hebben wij er dan ook alles aan gedaan om de werkzaamheden binnen de beschikbare middelen uit te voeren. Voor 2011 is er nog 0,4 miljoen euro beschikbaar’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.