Bijgewerkt: 4 maart 2024

College Amstelveen wil toch geen uitbreiding Stadshart in Schildersbuurt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-06-2013

Op maandag 3 juni 2013 heeft het College van B en W van Amstelveen het nieuws betreffende het initiatief van Unibail Rodamco voor uitbreiding van het Stadshart naar buiten gebracht. Als dit initiatief zou worden uitgewerkt en uitgevoerd, zouden er woningen verdwijnen in en rondom het Stadshart.

Het College heeft strenge voorwaarden geformuleerd, waaraan het uiteindelijke plan van Unibail Rodamco zou moeten voldoen. Een zeer belangrijke voorwaarde is, dat Unibail Rodamco goede regelingen met de betrokken bewoners treft. Inmiddels zijn bewonersavonden georganiseerd en hebben gesprekken met bewoners plaatsgevonden.

Uit de gesprekken met de bewoners en de bewonersavonden is het beeld ontstaan, dat een groot deel van de bewoners van de Schildersbuurt niet bereid is om tot een overeenkomst te komen. Daarom is wat het college betreft, het voorstel van tafel.

schildersbuurt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Op woensdag in de namiddag van 12 juni 2013 gingen drie wethouders persoonlijk een brief van de gemeente Amstelveen bezorgen bij de bewoners met het bericht, dat de sloop van de woningen in het Schildersbuurt niet doorgaat. Hier op de foto Jan-Willem Groot (CDA) wethouder Economische zaken met zo'n brief


Het nieuws over het initiatief van Unibail is direct na het collegebesluit per brief naar buiten gebracht om te voorkomen, dat bewoners het nieuws uit de krant zouden vernemen. Het nieuws is zeer hard aangekomen. Er is zeer veel commotie in de wijk ontstaan. Het college kan zich dat goed voorstellen; het gaat immers niet alleen om het huis, maar ook om het thuis van de bewoners.

Voorwaarde: een goede regeling voor de bewoners die tot tevredenheid leidt. Het College vindt het belangrijk, dat de bewoners uiteindelijk tevreden zijn. Ze heeft daarom in het raadsvoorstel een aantal strenge voorwaarden opgenomen om de belangen van de bewoners goed te kunnen borgen.

schildersbuurt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD) (r) praat met de bewoners, die gewoon niet kunnen geloven dat ze in hun woning mogen blijven wonen


Een zeer belangrijke voorwaarde is de volgende: “Goede regeling voor betrokken bewoners : met huurders en eigenaren dienen oplossingen op maat overeengekomen te worden, waarbij zaken als schadeloosstelling, huurgewenning e.d. moeten zijn geregeld”. Er staat met zoveel woorden, dat deze voorwaarde moet worden ingevuld met gesprekken en onderhandelingen tussen de bewoners en Unibail Rodamco. Er moeten overeenkomsten tussen deze partijen komen, onteigening is voor het college niet aan de orde.

schildersbuurt Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De bewoners van de Schildersbuurt maken er meteen een buurtfeest van na het horen van het positieve nieuws. Iedereen is opgelucht en er werd direct veel champagne geschonken, zelfs de wethouders mochten meegenieten


Geen draagvlak om overeenkomsten aan te gaan onder de bevolking Schildersbuurt. Naar aanleiding van gesprekken met bewoners, de twee bewonersavonden en de berichtgeving in de media is het beeld ontstaan, dat een grote groep van de bewoners van de Schildersbuurt niet bereid is om tot een overeenkomst te komen. Aan de gestelde voorwaarde wordt daarmee niet voldaan.

Het college trekt daarom de conclusie, dat medewerking aan een plan, waarin woningen in de Schildersbuurt nodig zijn voor de uitbreiding van het winkelcentrum, niet meer aan de orde is. De Visie Stadshart blijft daarmee zoals die was, inclusief de noodzakelijke vernieuwing van het Binnenhof.Snelle beslissing

Wethouder Jan Willem Groot (CDA): “Het College heeft goed geluisterd naar de bewoners. Als dat dan zo duidelijk ligt, is ook een snelle beslissing gepast. Daarom is vandaag al besloten om duidelijkheid te geven. Nu er klaarblijkelijk onvoldoende draagvlak is onder de bewoners in de Schildersbuurt, is wat het College betreft het voorstel dan ook definitief van tafel”.

Bewonersavonden

Er staan nog drie bewonersavonden gepland. Het College wil de bewoners graag te woord staan, de ontwikkelingen toelichten en vragen beantwoorden. Daarom gaan de bewonersavonden van 12 juni en 13 juni 2013 gewoon door. De bewonersavond van de 17de vervalt. De commissiebehandeling gaat wat het college betreft wel door, zodat het college de ontwikkelingen aan de raad kan toelichten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.