Bijgewerkt: 24 maart 2023

College Amstelveen start onafhankelijk onderzoek naar brand aan de Logger

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-01-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Aan de leden van de gemeenteraad,

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Zorg


Begin januari werd Amstelveen opgeschrikt door een brand in een appartement aan de Logger, waarbij de bewoonster om het leven kwam. Deze gebeurtenis is tragisch en heeft impact in Amstelveen. Vlak na de brand kregen wij vanuit de omgeving signalen, dat deze inwoonster dementerend zou zijn en bijna geen hulp wilde accepteren. Het college vindt aandacht voor kwetsbare inwoners en specifiek zorgmijders van essentieel belang.

Wij hebben dit opgenomen in de Nota “Meedoen Mogelijk Maken”. Om gebeurtenissen, zoals deze brand in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en lessen te trekken uit het gebeurde, stelt het college een onafhankelijk en objectief onderzoek in. Tegelijkertijd realiseren wij ons, dat gebeurtenissen als deze nooit helemaal te voorkomen zijn. De volgende vragen willen wij door dit onderzoek beantwoord krijgen:

A.        Wat was op de dag van de brand de status van de zorg aan de inwoonster, wie was/waren verantwoordelijk voor welke type zorg/ondersteuning?

B.        In hoeverre hebben de verantwoordelijke partijen hun taken naar behoren opgepakt(verplichtingen/termijnen, etc.)?

C.        Kon deze inwoonster zelfstandig wonen?

D.        Was deze inwoonster een gevaar voor zichzelf en anderen?

E.        Had de gemeente op de hoogte kunnen zijn van de uitkomst onder C. en D.?

F.        Wat kan de gemeente Amstelveen van deze casus leren (voor nu en in de toekomst)?

Bij het uitvoeren van dit onderzoek nemen wij expliciet de raadsmotie “Kwetsbare inwoners” (december 2014) mee. Daarnaast zullen wij in het onderzoekrapport, voor zover van toepassing, opnemen welke informatie wij van derden vanwege de privacywetgeving niet hebben ontvangen, of niet openbaar mogen maken. De rapportage van dit onderzoek wordt u in april 2015, of zoveel eerder als mogelijk, toegezonden.'

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat Wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.