Bijgewerkt: 24 september 2021

College Amstelveen is opgelucht over besluit gemeenteraad over A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-11-2013

De gemeenteraad van Amstelveen heeft woensdagavond 6 november 2013 ingestemd met de door het College en het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorgestelde nieuwe plannen rondom de verbreding van de rijksweg A9. Het oude contract van 100 miljoen euro en bijbehorende financiële risico’s komt hiermee te vervallen.

Met de beslissing van de gemeenteraad is vast komen te staan, dat Amstelveen 38 miljoen euro bijdraagt aan bovenwettelijke maatregelen, zoals extra geluidschermen en een overkapping.

De afgelopen weken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met betrokkenen en omwonenden van de A9. Uit deze gesprekken zijn een aantal zorgpunten en ideeën voor alternatieven naar voren gekomen die op dit moment nader worden onderzocht. Ook de gemeenteraad heeft enkele aandachtspunten meegegeven, waar Rijkswaterstaat mee aan de slag gaat.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD): 'Dit besluit is goed nieuws voor Amstelveen. Het contract, waarbij we 100 miljoen euro moesten betalen, die we niet hebben, is gelukkig van tafel'


Zo wordt bekeken, of het mogelijk is om de verbreding van de A9 ter hoogte van de staatsliedenbuurt meer naar de zuidkant te verplaatsen, zodat de Van Hallweg wordt ontlast. Ook heeft Rijkswaterstaat toegezegd extra aandacht te hebben voor het zoveel mogelijk in tact laten van het groen bij het Meanderpark.

De verbreding van de A9 maakt deel uit van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De nieuwe A9 wordt in Amstelveen over een lengte van 1300 meter verdiept aangelegd. Bij het Oude Dorp komt een volledige overkapping. Door het totale pakket aan extra maatregelen neemt de geluidshinder voor alle omliggende woningen in Amstelveen af.

Amstelveen betaalt hiervoor 38 miljoen euro, waarbij het risico voor eventuele extra kosten voor het Rijk zijn. Rijkswaterstaat werkt de plannen de komende maanden uit tot een Ontwerp Tracébesluit. Op diverse momenten worden zowel bewoners en belanghebbenden als gemeente gevraagd om mee te denken en te reageren op de plannen.

De gemeente gaat Amstelveners actief informeren over deze momenten. De werkzaamheden voor de verbreding vinden naar verwachting tussen 2020 en 2024 plaats. De voortgang van het project is ook terug te vinden op  www.amstelveen.nl/A9. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden voor een periodieke digitale nieuwsbrief.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.