Bijgewerkt: 28 juni 2022

College Amstelveen investeert 244.000 euro in projecten basisscholen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2012

Net als vorig jaar hebben burgemeester en wethouders van Amstelveen basisscholen gevraagd projecten te ontwikkelen voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. De beste ideeën subsidieert het college voor 75% waardoor slechts een kleine investering voor rekening van de scholen komt.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Wethouder Herbert Raat (VVD) van onderwijs:’De stimuleringsregeling was vorig jaar een groot succes. Omdat we het heel jammer vonden goede projecten te moeten afwijzen vanwege het beschikbare budget, hebben we er ondanks alle bezuinigingen voor gekozen het bedrag dit jaar te verdubbelen. Goed onderwijs is immers van groot belang voor onze stad. Samen met scholen en ouders werken we dan ook hard aan de kwaliteit van het onderwijs en stimuleren we de ambities van scholen’.

De gemeente heeft dit jaar 24 projectaanvragen met een totale waarde van € 352.842 ontvangen van 17 verschillende scholen. Onder de aanvragen zitten veel projecten om het digitale onderwijs te verbeteren. Een aantal in combinatie met het rekenonderwijs.

De scholen Piet Hein en Willem Alexander gaan een speciaal programma ontwikkelen om kleuters kennis te laten maken met de Engelse taal. Omdat het beschikbare budget niet toereikend was om alle aanvragen toe te kennen, zijn de projecten die het laagst scoorde in de beoordeling afgewezen.

Van het totale bedrag gaat 50.000 euro naar projecten in het speciaal basisonderwijs aangezien dit type onderwijs aan de ene kant te maken heeft met bezuinigingen vanuit de overheid en aan de andere kant hoge kosten maakt om het beste uit kinderen te halen met achterstand 

De gemeente is met ingang van het schooljaar 2011 – 2012 een andere weg ingeslagen. Tot die tijd kregen scholen pondsgewijs een bijdrage uit de regeling ‘schoolbegeleiding’. Dit is niet langer meer het geval.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.