Bijgewerkt: 23 juli 2024

College Amstelveen concentreert zich op bestaand groen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-08-2010

Wethouder John Levie informeert u over ontwikkelingen rond het Buitengebied.

Al geruime tijd besteedt zowel uw raad als het college van B en W van Amstelveen aandacht aan de gewenste invulling voor het buitengebied. Het gaat hierbij om diverse groene projecten zoals Amstelgroen, Groene As etc.

Het college van B en W heeft zich inmiddels, naar aanleiding van de veranderde financiële omstandigheden, op het volgende standpunt gesteld. Amstelveen heeft het imago van een groene stad. Deze kwaliteit willen we graag behouden. De financiële taakstelling betekent echter dat hoe dan ook gesneden moet worden in beheer en onderhoud van groen binnen bestaand bebouwd gebied.

Voor investeringen in nieuwe projecten buiten het bestaand gebied, is de komende vier jaar zeker geen ruimte. De prioriteit ligt nu bij bestaand groen in de stad. Liever richten we onze aandacht op (speel)mogelijkheden in groen voor kinderen en volwassenen dicht bij huis dan recreatiemogelijkheden verder weg in de polder, zoals bij het project waar de Stichting Beschermers Amstelland ons € 950.000,00 voor vraagt.

Los van de gemeente Amstelveen heeft de Stichting Beschermers Amstelland namelijk, met subsidiegeld van het ministerie van LNV, een eigen visie op de Bovenkerkerpolder ontwikkeld. Het ministerie van LNV heeft Amstelland in 2008 tot één van de vier voorbeeldgebieden in Nederland aangewezen voor ‘Investeren in Landschap’. De Stichting Beschermers Amstelland kreeg het subsidiegeld om processen in gang te brengen en plannen te ontwikkelen.

Vervolgens heeft het ministerie van VROM in 2008 in het kader van het programma ‘Mooi Nederland’ € 950.000,00 gereserveerd per pilotgebied. Bij de reservering heeft VROM als voorwaarde gesteld, dat dit pas beschikbaar komt als ook de provincie en gemeente een gelijk bedrag beschikbaar stellen. Gelet op deze voorwaarde vraagt de stichting Beschermers Amstelland de gemeente om deze bijdrage.

Op 16 augustus 2010 is een brief bij de gemeente binnengekomen, waarin het ministerie van VROM (programmadirecteur Mooi Nederland) aandringt op het maken van afspraken voor een gezamenlijke aanpak van de Bovenkerkerpolder.

Het college van B en W heeft de Stichting Beschermers Amstelland gewezen op de huidige zorgwekkende financiële situatie van de gemeente en de gevolgen, die dit heeft voor haar groenbeleid. Ook hebben B en W besloten de raad geen voorstel te doen tot het beschikbaar stellen van deze bijdrage.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.