Bijgewerkt: 26 september 2023

College Amstelveen bezocht Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Flowermainport Aalsmeer
22-02-2007


Het volledige college van B en W van 'buurgemeente' Amstelveen stelde zich op 15 februari 2007 op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de sierteeltcluster Aalsmeer. Het bezoek maakt deel uit van een programma, waarin Bloemenveiling Aalsmeer en Flower Mainport Aalsmeer met lokale en regionale bestuurders ideeën uitwisselen over de toekomst van de sierteeltsector.’

,,Om de groei van de markt voor bloemen en planten te faciliteren blijven we met alle partijen in gesprek, zoals met de lokale overheden. En dat is voor beide partijen zeer inspirerend,’’ aldus voorzitter Bernard Oosterom van Bloemenveiling Aalsmeer.

College in Aalsmeer Amstelveen
(Flowermainport Aalsmeer - 2007)

Leden van het college van B en W van Amstelveen laten zich bijpraten door Marco Vermeulen van OZ Export (midden) en Bernard Oosterom van Bloemenveiling Aalsmeer (uiterst rechts).Het Amstelveense college bracht kort na het aantreden vorig jaar al een bezoek aan Bloemenveiling Aalsmeer (VBA), dit keer werden ook productiegebieden en de gloednieuwe vestiging van OZ Export op VBA-Zuid bezocht. Oosterom: ,,We zoeken met alle partijen naar vestigingsruimte, want de vraag naar productie- en handelsruimte blijft toenemen. Daarnaast blijft de infrastructuur een zeer belangrijk onderwerp.

We willen dat wordt doorgegaan met de beoogde omlegging van de N201 en merken dat steeds meer partijen inzien dat de nieuwe N201 geen optimale oplossing is om de handelsstromen op een efficiënte en effectieve wijze te verwerken. ''De sierteeltpartijen, verenigd in Flower Mainport Aalsmeer, pleiten voor verbreding van het nieuwe tracé, meer ongelijkvloerse kruisingen en een betere aantakking van de nieuwe N201 op de A9.

Concurrentiepositie

Directeur Marco Vermeulen van OZ Export benadrukte tijdens het bezoek, dat een adequate infrastructuur essentieel is om de positie van Nederland als leverancier van bloemen en planten veilig te stellen. OZ Export nam in januari een nieuw, 27.000 m² groot bedrijf in gebruik waarin fors is geïnvesteerd in de interne logistiek en behoud van kwaliteit van versproducten. Vermeulen: ,,Omdat we geloven in verdere groei van de afzet, met Nederland als uitvalsbasis.’'

Flower Mainport Aalsmeer

Flower Mainport Aalsmeer is als greenport opgenomen in de nota Ruimte, biedt als sierteeltcomplex werkgelegenheid aan 45.000 arbeidsplaatsen en vervult een sleutelrol in de internationale bloemenhandel. De bloemenexport kan tot 2025 verdubbelen tot € 9 miljard als vestigingsruimte wordt geboden, infrastructuur en logistiek verbeteren en kennis en innovatie verder worden ontwikkeld en toegepast.

Website: Flower Mainport Aalsmeer


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.