Bijgewerkt: 14 juli 2024

College stelt bijdrage vast aan themapark Bloomin' Holland

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-06-2010

De gemeente Amstelveen zal de komende vier jaar een financiële bijdrage leveren aan het project 'ontwikkeling Themapark Bloomin' Holland'. Het gaat om 15.000 euro per jaar. In totaal is dat 1,7% van de totale projectkosten, 3,6 miljoen euro. Voorwaarde is, dat alle andere partners eveneens de beschikking ondertekenen. Het voorstel wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen.

Bloomin’Holland is het visitekaartje van de Greenport Aalsmeer voor de (internationale) bezoekers tijdens de Floriade in Venlo in 2012. Deelnemende partijen, waaronder Amstelveen, krijgen de ruimte om zichzelf te profileren in het paviljoen. Met dit regionale project wordt de kennis en innovatie die de sector en de regio te bieden heeft, getoond aan de (inter)nationale bezoeker tijdens de Venlose Floriade in 2012.

Dit heeft een katalyserend effect op de start van het gehele ‘themapark Bloomin’Holland’ en op een volledige herpositionering van de sector en internationale positionering van de Greenport Aalsmeer.

Het ‘themapark Bloomin’Holland’ maakt deel uit van het totale concept Bloomin’Holland. Bloomin’Holland wordt het innovatieve centrum van het hart van de Greenport Aalsmeer. Een plek waar business, publiek, ideeën, kennis en trends bij elkaar komen. Ook Amstelveen zal zich hier kunnen presenteren met relevante ontwikkelingen en projecten op het gebied van kennis en innovatie en passend binnen het concept, zoals het warmtenet.

Naast de versterking van het imago van de regio en het internationale toerisme in de sierteeltsector ligt het verwachte resultaat voor de Greenport Aalsmeer ook op het versterken van de (innovatieve) bedrijvigheid, groei van het aantal banen in de regio en stimulering van onderzoek en onderwijs.

‘Bloomin’Holland’ was het hoogst gewaardeerde voorstel binnen het subsidieprogramma ‘Pieken in de Delta’. Hierin werken Rijk en regio’s samen om de economie in zes landelijke gebieden te versterken. Één daarvan is de Metropoolregio Amsterdam.

Wethouder Economische Zaken Groot (CDA) prijst deze investering voor de sierteeltcluster: “De sector is van groot belang voor de werkgelegenheid. Het feit dat het Ministerie van EZ dit project zo hoog waardeert en er bijna 1 miljoen euro in investeert, benadrukt de kansen voor de regio. Bovendien maakt bundeling van financiën veel meer mogelijk voor alle betrokkenen.”

Diverse partijen waaronder het Ministerie van Economische Zaken, Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam, zes gemeenten, LTO Noord Glaskracht, de Nederlandse Tuinbouwraad, het Wellant College en private ondernemingen, werken samen aan dit initiatief.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.