Bijgewerkt: 22 juli 2024

Coalitievorming van VVD, D66 en BBA in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-03-2014

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

'Geachte burgemeester en collega's,

Begin deze week hebben we jullie bericht, dat de eerste gesprekken met alle partijen wat meer tijd in beslag namen. Inmiddels hebben we met alle partijen een gesprek gevoerd. We willen jullie allemaal bedanken voor de openhartige en constructieve gesprekken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat tijdens een lijsttrekkersdebat in het Hermann Wesselink College


Zoals gisteravond aangegeven tijdens de raadsvergadering, ligt er een verkiezingsuitslag, waarbij het niet direct voor de hand ligt met welke partijen we een coalitie kunnen vormen. Dat komt mede, doordat alle partijen zich constructief opstellen en alle partijen hebben aangegeven bereid te zijn bestuursverantwoordelijkheid te nemen. Ook zijn de verschillen in stemmenaantal veelal klein tussen partijen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Alles afwegende, kiezen we er op dit moment voor om als eerstvolgende stap met BBA (Burgerbelangen Amstelveen) verdere verkennende gesprekken te voeren over de collegesamenstelling. Belangrijk punt daarbij zal zijn, of een college nog verder verbreed moet worden. Onze doelstelling is om in de raadsvergadering op 22 april 2014 een programma-akkoord te presenteren. Dit betekent, dat we er naar streven om de week daarvoor het programma-akkoord gereed te hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot, fractievoorzitter van Burgerbelangen Amstelveen, de beoogde coalitiepartner


We hebben tijdens de gesprekken geconstateerd, dat BBA op veel vlakken nauw aansluit bij onze ideeën over de toekomst van Amstelveen. Begin volgende week zullen we starten met een gesprek met BBA, om te horen hoe zij aankijken tegen het verdere proces van collegevorming, op inhoudelijk vlak en qua samenstelling.

Met vriendelijke groet, Maaike Veeningen (D66) en Herbert Raat (VVD)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.