Bijgewerkt: 25 september 2023

Claudio Mancinelli ontving de Thorbecke penning

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
05-04-2023

Tijdens de drukbezochte Algemene Leden Vergadering van de VVD Amstelveen e.o. in het Keizer Karel College ontving Claudio Mancinelli op 4 april 2023 uit handen van Lennart Salemink namens het VVD-hoofdbestuur de Thorbecke penning als blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor de Amstelveense VVD heeft gedaan.

Claudio stond 12 jaar lang aan het roer als bestuursvoorzitter van de VVD Amstelveen e.o. en heeft door zijn tomeloze energie en inzet ervoor gezorgd dat de VVD stevig geworteld is in Amstelveense samenleving. Volledig belangeloos werkte Claudio tot vaak wel 20 uur per week om “de club” zoals hij dat noemt aan te moedigen en van advies te voorzien. Een netwerker puur-sang die ervoor zorgde dat de achterban niet alleen uitgebreid werd, maar zich ook verbonden voelde met het reilen en zeilen in de Amstelveense politiek.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Claudio Mancinelli ontvangt op 4 april 2023 uit handen van Lennart Salemink namens het VVD-hoofdbestuur de Thorbecke penning

Door een enorm personele vernieuwingsslag bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft Claudio er met zijn bestuur voor gezorgd, door een mix van oud en nieuw, dat de continuïteit in Amstelveense fractie verzekerd is, en dat tegelijkertijd voldaan wordt aan de veranderende wensen van de VVD-stemmers. Een knappe prestatie.

Samen met oud-fractievoorzitter Kees Noomen en wethouder Herbert Raat werden vele politiek noten gekraakt, maar ook vele samenwerkingsverbanden voorzien van de nodige Haarlemmerolie. Iets wat in de politiek bij tijd en wijle zeer noodzakelijk is.

Claudio heeft samen met zijn bestuur bestaande uit Hanny Guit, André van de Sterre, Marcel van Beek en Carel Emmelot gezorgd voor een Amstelveense VVD die staat al een huis. De volgende generatie bestuurs- en fractieleden werken nu hard aan de verdere uitbouw van deze liberale woning. De toekenning van de Thorbecke penning aan Claudio, een uitzonderlijke gebeurtenis binnen de VVD, is dan ook een zeer welverdiend.

De Thorbeckeprijs is een prijs van de Thorbecke-stichting die in 1878 door vrienden en fans van J.R. Thorbecke (1789-1872) is opgericht. De stichting houdt zich bezig met het bevorderen van onderzoek op het gebied van rechtswetenschap en staatsinrichting. Of, volgens de statuten, ‘ter blijvende nagedachtenis van den edelen burger, staatsman en geleerde, aan wien het Vaderland en de Wetenschap evenzeer ten duurste verplicht zijn en bestemd om die nagedachtenis ook bij latere geslachten levendig te houden door het aanmoedigen en bevorderen van degelijke studiën op dat gebied der wetenschap waarop hij zelf met woord en schrift en daad zoor vruchtbaar en schitterend gearbeid heeft, te weten: de rechts- en staatswetenschap in haaren ganschen omvang’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.