Bijgewerkt: 25 juni 2024

Cijfers buurtbemiddeling in 2012 zijn bekend

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-04-2013

Burgemeester Jan van Zanen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)

Amstelveen werkt sinds 2004 met buurtbemiddeling. Een belangrijk instrument in de aanpak van conflicten tussen buren. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken.

Met deze brief informeer ik u over de cijfers van het 1e kwartaal van dit jaar. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de twee voorgaande jaren.

buurtbemiddeling Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2013)

Overzicht van het aantal meldingen in verband met buurtbemiddeling in 2011, 2012 en het eerste kwartaal 2013


Het totaal aantal meldingen is in 2012 afgenomen. Wat opvalt is, dat pesten en treiteren in 2012 meer voorkomt. In 2012 is 71% van de bemiddelingen positief afgesloten. Het aantal meldingen in het eerste kwartaal van 2013 loopt voorlopig in de pas met voorgaande jaren. Meer informatie over buurtbemiddeling is te vinden op de website www.beterburen.nl

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.