Bijgewerkt: 19 april 2024

ChristenUnie-Amstelveen steunt Stadsvernieuwing 2.0

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
16-11-2019

'De ChristenUnie-Amstelveen zal de komende tijd in de gemeenteraad blijven pleiten voor een Stadsvernieuwing 2.0 voor met name die wijken in Amstelveen die in de vorige eeuw zijn gebouwd. Amstelveen heeft 'prachtwijken' en dat moet we zo houden. Daarom is er een Stadsvernieuwing 2.0 nodig. Een Stadsvernieuwing 2.0, waarbij de thema’s infrastructuur, sociaal domein en duurzaamheid centraal staan. En dan bestaat Amstelveen ook in de toekomst uit wijken, waar mensen graag willen wonen,' -aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

‘De ChristenUnie is teleurgesteld in het ambitieniveau rond het onderwerp van de stadsvernieuwing, van de drie coalitiepartijen, VVD, D66 en PvdA. Er moet veel meer gebeuren dan vernieuwing van de infrastructuur (wegen, groen, scholen en wijkcentra, enz.) en opknappen van woningen en nieuwbouw. De mensen uit de wijk en een goede leefomgeving in hun wijk, moeten wat ons betreft, centraal staan. Die visie op de toekomst van de Amstelveense wijken, mist de ChristenUnie bij de drie coalitiepartijen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Eerste steenlegging van het wooncomplex Patrimonium in de Middelpolder op 16 september 1931 door de voorzitter Jacob de Rooij, staande derde van rechts


Er is veel meer mogelijk. Daarbij moet er aandacht zijn voor het eigene van een bepaalde wijk. Het Oude Dorp is eeuwen oud. Patrimonium, Randwijck en Elsrijk dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Keizer Karelpark is gebouwd tussen de tweede wereldoorlog en 1960. Groenelaan met de hoge flats, heeft de bouwstijl van de jaren 60 van de vorige eeuw. Waardhuizen dateert van tussen 1970 en 1980, Middenhoven tussen 1980 en 1990 en de Westwijk is vanaf 1990 gebouwd. Elke wijk van Amstelveen heeft zijn eigen cultuur en dynamiek en daar moet aandacht voor zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de infrastructuur, het sociaal domein en duurzaamheid in de wijk in een balans die bij de wijk past, een toekomstbestendige vorm krijgt. Wijken moeten een impuls krijgen, niet alleen door het vernieuwen van alleen woningen en gemeentelijke voorzieningen, maar ook vernieuwing van de wegenstructuur in een wijk en een 'facelift' van het groen. We moeten ook kijken naar hoe we het welzijn van de bewoners in een wijk kunnen verbeteren door het treffen van maatwerkvoorzieningen, die versterkt kunnen worden ingezet, of nu nog niet worden ingezet. Een extra inzet om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, door te streven naar een wijk waarbij zowel jongeren als ouderen samen gaan voor 'hun' wijk. En tenslotte moeten we maatwerk toepassen per wijk door inzet van duurzaamheidsinitiatieven. Welke nieuwe mogelijkheden op het gebied van bijv. energietransitie en klimaatadaptatie kunnen worden ingezet? Zodat met name de oudere wijken van Amstelveen, wijken blijven, waar ook volgende generaties graag willen wonen.Ook de ChristenUnie is blij dat per jaar € 3 miljoen opzij wordt gezet om te sparen voor de toekomst van Amstelveense wijken. Maar ook hier is veel meer mogelijk dan de coalitiepartijen aangeven. De ChristenUnie gaat voor een toekomstbestendig financieel beleid. Dat betekent dat we verstandig met het geld van de gemeente moeten omgaan. Daarom vinden we dat in het kader van een Stadsvernieuwing 2.0, in de eerste plaats gekeken moet worden hoe bestaande financiële regelingen en subsidies effectiever kunnen worden ingezet voor bepaalde deelinvesteringen in wijken. De € 3 miljoen die jaarlijks opzij wordt gezet, kan dan gebruikt worden voor investeringen, waar op dit moment geen financiering is.

De oproep van de ChristenUnie aan het college en VVD, D66 en PvdA is: “geef de Amstelveense wijken een toekomst, door een integrale benadering van wijken, door in de eerste plaats naar de bewoners van de wijken te kijken en vanuit het specifieke van die wijk, een visie voor de vernieuwing van wijken te ontwikkelen die verder gaat dan stadsvernieuwing, en er toe leidt dat de Amstelveense wijken ECHT toekomstbestendig worden gemaakt.

Het Oude Dorp, Randwijk en Elsrijk, Keizer Karelpark, Groenelaan, Waardhuizen, elke wijk heeft zijn eigen dynamiek en vereist een eigen aanpak, zodat die wijken en ook de andere wijken van Amstelveen, ook in de toekomst de 'prachtwijken' van Amstelveen blijven, waar men graag wil wonen. En daarom roept de ChristenUnie het college op: 'Aan de slag, er is veel te doen, ga voor een stadsvernieuwing 2.0!' - aldus Bert de PijperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.