Bijgewerkt: 27 september 2023

ChristenUnie-Amstelveen over toenemend aantal verkeersongevallen op rotondes

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
29-09-2021

De ChristenUnie-Amstelveen stelt schriftelijke vragen aan het college B en W over het toenemend aantal verkeersongevallen op rotondes, waar fietsers en scooters bij betrokken zijn.

'Op nieuwssites verschijnen regelmatig berichten over verkeersongevallen op rotondes. De afgelopen maanden vonden op rotondes door heel Amstelveen verkeersongevallen plaats. De ChristenUnie maakt zich hier zorgen over en vraagt aan het college te onderzoeken op welke wijze het aantal ongevallen op rotondes omlaag kan worden gebracht' -aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Het college heeft een aantal jaren geleden een beleid ingezet, waarbij kruispunten met stoplichten werden vervangen door rotondes. Deze maatregel had tot doel om kruispunten veiliger te maken. 'De ChristenUnie vraagt zich af of deze maatregel de verkeersveiligheid inderdaad heeft bevorderd. Wij willen van het college weten welke maatregelen worden getroffen om rotondes veiliger maken, zoals bijv. een 30 kilometer zone op de toegangswegen naar de rotonde, het plaatsen van stoplichten bij de toegang tot de rotonde, éénrichtingverkeer van fietsers op de rotonde en het wegnemen van de belemmeringen van het uitzicht op de rotonde. Tenslotte wil de ChristenUnie van het college weten of men bereid is om in afwachting van nader onderzoek t.a.v. de verkeersveiligheid de vervanging van kruispunten door rotondes voorlopig stop te zetten. Wat ons betreft moet er een einde komen aan de vele ongelukken op de rotondes in Amstelveen' - aldus Bert de Pijper.

Schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen aan het College van B en W

Amstelveen, 29 september 2021, Geacht College van B en W,

De afgelopen weken hebben er een aantal verkeersongevallen op rotondes zich voorgedaan waar fietsers en scooters bij betrokken waren. Het lijkt er op dat de laatste tijd het aantal ongevallen sterk is toegenomen. Op nieuwssites worden we bijna dagelijks geconfronteerd met ongelukken op de rotondes. De afgelopen maanden vonden o.a. verkeersongevallen plaats op de rotondes Rembrandtweg/Mr. Groen van Prinstererlaan; Beneluxbaan/Sportlaan (dodelijk ongeval); Groen van Prinstererlaan/Van Heuven Goedhartlaan; Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan; Van der Hooplaan/Sportlaan; Kostverlorenhof en deze week Groenelaan/Laan van de Helende Meesters. De fractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over het grote aantal ongevallen, temeer omdat steeds meer kruispunten in Amstelveen door rotondes worden vervangen.

De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college?

1. Constateert het college ook dat de verkeersongevallen op rotondes de afgelopen tijd in sterke mate zijn toegenomen?

2. In het verleden beriep het college bij de keuze om kruispunten te vervangen door rotondes zich op wetenschappelijke onderzoek die aantoonden dat rotondes het verkeer veiliger maakten. Kan het college aangeven wat de huidige stand is rond wetenschappelijk onderzoek rond de veiligheid van rotondes?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om rotondes veiliger te maken en met name voor fietsers?

* 30 kilometer zone op de toegangswegen naar de rotonde?

* Stoplichten op de toegang naar een rotonde?

* Eenrichtingsverkeer voor fietsers op de rotonde?

* Het wegnemen van belemmeringen in het uitzicht op een rotonde, zoals bosschages, wanden, glasplaten, overbodig verkeersmeubilair, enz.?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.