Bijgewerkt: 29 november 2023

China informeert de WHO over de huidige golf van COVID-19 gevallen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: WHO
30-12-2022

Op 30 december 2022 vond een bijeenkomst op hoog niveau plaats tussen de World Health Organization (WHO=Wereldgezondheidsorganisatie) en China over de huidige golf van COVID-19-gevallen, om meer informatie over de situatie te verkrijgen en om de expertise en verdere ondersteuning van de WHO aan te bieden.

Hooggeplaatste functionarissen van de Chinese National Health Commission en de National Disease Control and Prevention Administration informeerden (Nationale administratie voor ziektebestrijding en -preventie) de WHO over de evoluerende strategie en acties van China op het gebied van epidemiologie, monitoring van varianten, vaccinatie, klinische zorg, communicatie en R&D (Research and development - Onderzoek en ontwikkeling).

De WHO vroeg opnieuw om regelmatige uitwisseling van specifieke en real-time gegevens over de epidemiologische situatie – inclusief meer genetische sequentiegegevens, gegevens over de impact van de ziekte, waaronder ziekenhuisopnames, opnames en sterfgevallen op de intensive care (IC) – en gegevens over afgeleverde vaccinaties en vaccinatiestatus, vooral bij kwetsbare mensen en mensen ouder dan 60 jaar. De WHO herhaalde het belang van vaccinatie en boosters om mensen met een hoger risico te beschermen tegen ernstige ziekte en overlijden.De WHO riep China op om virale sequencing, klinisch beheer en effectbeoordeling te versterken, en sprak de bereidheid uit om op deze gebieden ondersteuning te bieden, evenals op het gebied van risicocommunicatie over vaccinatie om aarzeling tegen te gaan. Chinese wetenschappers worden uitgenodigd om nauwer deel te nemen aan door de WHO geleide netwerken van COVID-19-experts, waaronder het netwerk voor klinisch management van COVID-19. De WHO heeft Chinese wetenschappers uitgenodigd om gedetailleerde gegevens over virale sequencing te presenteren tijdens een vergadering van de technische adviesgroep over de evolutie van het SARS-CoV-2-virus op 3 januari 2023.

De WHO benadrukte het belang van monitoring en de tijdige publicatie van gegevens om China en de wereldgemeenschap te helpen nauwkeurige risicobeoordelingen te formuleren en effectieve reacties te onderbouwen.

Meer dan twee jaar na de eerste meldingen van gevallen blijft de COVID-19-pandemie een acute wereldwijde noodsituatie. Veel regeringen verkeren in onzekerheid over hoe zij prioriteiten moeten stellen in een tijd waarin de pandemie zich in een overgangsfase lijkt te bevinden, maar het risico van het ontstaan van nieuwe varianten en toekomstige pieken reëel blijft.

Om de nationale en wereldwijde inspanningen ter beëindiging van de COVID-19-noodtoestand te ondersteunen, heeft de WHO in 2022 het plan voor wereldwijde paraatheid, paraatheid en reactie op COVID-19 bijgewerkt en twee strategische doelstellingen geformuleerd. Ten eerste, de circulatie van het virus verminderen door personen te beschermen, vooral kwetsbare personen die het risico lopen op ernstige ziekte of beroepsmatige blootstelling aan het virus. Ten tweede, COVID-19 voorkomen, diagnosticeren en behandelen om het aantal doden, de ziekte en de gevolgen op lange termijn te verminderen. Deze gecombineerde strategieën kunnen levens en bestaansmiddelen redden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.