Bijgewerkt: 24 juli 2024

Cardanus trekt bezwaar in

Nieuws -> Gemeente

Bron: GemeenteAmstelveen
15-02-2011

In 2010 heeft de Stichting Cardanus een aanvullende subsidieaanvraag van € 60.000 ingediend ten behoeve van modernisering en kwaliteitsverbetering van het jongerenwerk. Deze aanvraag is afgewezen door het college van de gemeente Amstelveen. Cardanus had bezwaar aangetekend tegen de afwijzing.

De advocaat van Cardanus heeft inmiddels laten weten, dat op grond van gewijzigd inzicht, het bezwaar is ingetrokkenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.