Bijgewerkt: 25 juni 2024

Cardanus past zich aan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
26-03-2008

Welzijnsstichting Cardanus heeft een verbeterplan opgesteld om beter te kunnen inspelen op het probleem van de jongerenoverlast. Het plan is onderdeel geworden van de nieuwe versie van de gemeentelijke aanpak van de jeugdoverlast. Burgemeester en Wethouders trokken een eerdere opzet in januari in en dit was toen de aanleiding voor het aftreden van wethouder Yeter Tan.

Bij de aanpak van de overlast in vooral Amstelveen-Zuid is veel kritiek gekomen op het jongerenwerk van Cardanus. Volgens Bert Caljouw, manager wijkgericht werken van Cardanus, was de kritiek niet altijd terecht. ,,Er kwam vaak kritiek op zaken die niet tot de competentie van jongerenwerkers behoren, maar meer liggen op het gebied van handhaving,” zegt hij. ,,Ook waren er nogal eens verkeerde verwachtingen.”

Dat neemt niet weg dat Cardanus zich beraden heeft en een verbeterplan heeft opgesteld. Tot dat plan behoren maatregelen als het verbeteren van de samenwerking en relaties met het wijkplatform Waardhuizen/Middenhoven. Ook wordt er een vaste staf in jongerencentrum Het Galjoen geplaatst en wordt daar aan regels voortaan strakker de hand gehouden.

Galjoen Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De ingang van jongerencentrum Het Galjoen in de wijk Waardhuizen


Er is inmiddels een spreekbuisgroep gestart met jongeren, inclusief de lastpakken, waarin gesproken wordt over zaken als gedrag en drankgebruik. Na de zomer komt er een opknapbeurt van Het Galjoen waarbij de jongeren ook zelf worden ingeschakeld.

Cardanus werkt verder aan extra scholing van haar jongerenwerkers. ,,Ze zijn namelijk vaak niet opgeleid voor de situaties met groepen van de zwaarte waarmee zij in Amstelveen-Zuid worden geconfronteerd,” zegt Caljouw. ,,Verder zijn ze vaak sterk gericht op hun eigen doelgroep en veel minder op de omgeving, raadsleden en politie. Ook daarvoor krijgen ze training.”

Samen met de gemeente gaat Cardanus op zoek naar een streetcorner werker, iemand die als specialiteit heeft het omgaan met heel lastige groepen. B en W geven bij de nieuwe nota aan: ‘Wanneer verbetering van het jeugd- en jongerenwerk uitblijft, wordt net als bij de nieuwe maatregelen offerte gevraagd bij andere aanbieders.’

Caljouw ziet deze opmerking van B en W niet als een dreigement. Overigens zal Cardanus waarschijnlijk niet op alle nieuwe activiteiten in het gemeentelijk beleid inschrijven. Interventieteams bijvoorbeeld, waarbij mensen bij de jongeren thuis achter de voordeur kijken, hebben wij nooit gedaan. Dat zien wij niet als een taak van Cardanus, dat is meer iets voor de hulpverlening.”

Voor het jeugd en veiligheidsbeleid trekt de gemeente in totaal acht ton uit. Dit behelst onder meer ruimere openstelling van jongerencentra, extra inzet van het genoemde interventieteam en meer sportieve en culturele activiteiten. De aanpak wordt ook flexibel, door in te spelen waar behoefte is. Verder is er ruimte voor experimenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.