Bijgewerkt: 27 november 2021

Cardanus bestuurder Wim Bouman vertrekt

Nieuws -> Cardanus

Bron: Stichting Cardanus
07-11-2012

Na ruim 22 jaar werkzaam te zijn geweest bij Stichting Cardanus, waarvan de laatste twee jaar als plaatsvervangend bestuurder, heeft Wim Bouman besloten met ingang van 1 januari 2013 zijn functie als plaatsvervangend directeur-bestuurder neer te leggen. Hij treedt af omdat hij een andere baan heeft geaccepteerd als directeur-bedrijfsvoering binnen een Amsterdamse welzijnsorganisatie.

De Raad van Toezicht betreurt zijn vertrek maar is hem erkentelijk voor de wijze, waarop hij zich gedurende de afgelopen periode met hart en ziel heeft ingezet om Cardanus een kans te geven op een bestendige toekomst. Dankzij zijn visie en betrokkenheid, kwaliteiten als bestuurder en bindende kracht is, ondanks de turbulente omstandigheden, veel tot stand gebracht.

bouman Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Wim Bouman, waarnemend bestuurder van de Stichting Cardanus tijdens een commissievergadering in 2011


In de afgelopen periode zijn, onder zijn leiding, binnen Cardanus meerdere reorganisaties met goed gevolg uitgevoerd. Die hebben gemaakt, dat Cardanus er onder de huidige omstandigheden, financieel gezien, relatief gezond voorstaat en een sluitende begroting heeft voor 2013. Ook is in nauwe samenwerking met collega-instelling VITA de nieuwe werkwijze “Welzijn Nieuwe Stijl” in Amstelveen geïntroduceerd.

Om op zorgvuldige wijze een nieuwe directeur-bestuurder te kunnen selecteren heeft de Raad van Toezicht besloten om haar voorzitter Jan Hogema te vragen voor een korte interim periode van een half jaar de functie van directeur-bestuurder op zich te nemen. De periode van een half jaar kan verlengd worden als onverhoopt blijkt, dat Cardanus in 2013 moet gaan afbouwen, omdat haar de aanbesteding niet gegund wordt.

bouman Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Vlnr.: Jan Hogema, voorzitter van de Raad van Toezicht en Wim Bouman bestuurder van de Stichting Cardanus tijdens de persbijeenkomst op 19 maart 2012


Om de overstap naar het bestuur mogelijk te maken heeft hij uiteraard met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht beëindigd. Paul du Bois, reeds lid van de Raad van Toezicht, heeft het voorzitterschap van Jan Hogema overgenomen.

Jan Hogema is sinds enkele maanden gepensioneerd, maar heeft in zijn arbeidzame leven veel ervaring opgedaan in welzijnsorganisaties als manager en interim-bestuurder (o.a. bij Meerwaarde in de Haarlemmermeer en Mee Veluwe). De Raad van Toezicht is ervan overtuigd hiermee te hebben voorzien in de noodzakelijke continuïteit van het beleid en het bestuur van Cardanus.

Wij wensen Wim Bouman veel succes in zijn verdere loopbaan. Raad van Toezicht Stichting Cardanus


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS