Bijgewerkt: 19 april 2024

Cameratoezicht in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad / Wikipedia / Overheid
29-11-2007

Het College van B & W heeft na de laatste commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) haar plannen voor het toepassen van preventief cameratoezicht aangepast. Het college had in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad gevraagd om de burgemeester de bevoegdheid te geven om, zelfstandig te beslissen preventief camera's te plaatsen in de openbare ruimte.

Videocamera Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Videocamera toezicht in de halte Amstelveen-Centrum van de tramlijn 51. Op deze locatie zijn 4 videocamera?s opgehangen

.
In de commissie werd duidelijk dat de fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie niet konden instemmen met het plan zoals het er lag. In de Gemeentewet staat dat de burgemeester de raad kan vragen hem de bevoegdheid te geven om 'op een bepaalde plaats en voor een bepaalde duur' preventief camera's in de openbare ruimte te plaatsen.

De bedoeling hiervan is dat de burgemeester, op het moment dat de noodzaak van preventief cameratoezicht optreedt, ' in overleg treedt met de raad ( en dat de raad controleert dat de burgemeester zijn bevoegdheid niet te pas en te onpas ' gebruikt - het gaat immers om een inbreuk op het grondrecht van privacy als er in de openbare ruimte wordt gefilmd.

Raadslid Albert Maarse van de grootste oppositiepartij: „Het raadsvoorstel deed geen recht aan deze democratische controle, omdat het vroeg om de bevoegdheid nu, zonder concrete aanleiding, alvast te verlenen 'voor het geval dat'." Hoewel duidelijk werd dat de bovengenoemde fracties niet onder alle omstandigheden tegen cameratoezicht zijn, konden ze hier niet mee instemmen.

Sander Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Sander Mager fractieleider van GroenLinks-Amstelveen Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 28 november 2007


De overige fracties, die een uiterst krappe meerderheid in de raad vormen, zouden overigens het voorstel wel steunen. In aanloop naar de raadsvergadering van 28 november 2007 is het college de PvdA, GL, D66 en CU zoveel mogelijk tegemoet gekomen en is het voorstel in samenspraak met PvdA en GL aangepast. In het raadsvoorstel dat nu in de raad behandeld wordt krijgt de burgemeester wel de bevoegdheid om camera's te plaatsen, maar moet hij voor de daadwerkelijke plaatsing van de camera's zijn besluit in de raadscommissie ABM bespreken. Overigens kan er bij concrete ordeverstoringen nu al worden gefilmd, dit voorstel gaat alleen over het preventief en voor langere duur plaatsen van camera's.

Update

Tijdens de Raadsvergadering op woensdag 28 november 2007 kreeg burgemeester Jan van Zanen ondanks allerlei amendementen van de oppositiepartijen toch de volledige bevoegdheid om videocamera’s laten plaatsen op verschillende locaties in Amstelveen.

Wat is cameratoezicht?

Cameratoezicht is het uitoefenen van toezicht op een gebouw, gebied of (groepen) mensen met behulp van camera's. Het doel van cameratoezicht in de openbare ruimte is het terugdringen van overlast en criminaliteit en het vergroten van veiligheidsgevoelens.

Hans Bulsing Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Fractieleider Hans Bulsing (l) van VVD-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 28 november 2007


Volgens de Gemeentewet (artikel 151-c) is de raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid verlenen om, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. De burgemeester bepaalt de duur van de plaatsing en wijst de openbare plaats of plaatsen aan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de verordening is bepaald.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.