Bijgewerkt: 22 juli 2024

CU-Amstelveen bezorgd ivm overgang van Cardanus naar AanZ

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
06-12-2013

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de overgang van werknemers en vrijwilligers van Cardanus naar AanZ-Amstelveen. De afgelopen weken is nogal wat discussie ontstaan rond de overgang van werknemers van Cardanus naar AanZ en ook over de rol van de vrijwilligers in de nieuwe organisatie. “De fractie van de ChristenUnie maakt zich in toenemende mate hierover bezorgd”, aldus Bert de Pijper.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


De gemeenteraad heeft herhaalde malen uitgesproken, dat bij overgang van medewerkers van Cardanus naar de nieuwe welzijnsorganisatie, de continuïteit en de kwaliteit van de werknemers gewaarborgd moest zijn. Ook bij de aanbesteding van het welzijnswerk via de subsidietender werd uitdrukkelijk bepaald, dat nieuwe welzijnsorganisatie (AanZ-Amstelveen) het personeel van de Cardanus zoveel mogelijk zou moeten overnemen.

AanZ- Amstelveen moest daarbij de wettelijke bepalingen en de bepalingen uit de cao Welzijn in acht nemen. Voorwaarde daarbij was, dat het personeel van Cardanus wordt aangesteld met behoud van de rechtspositie volgens de geldende cao Welzijn.

“Helaas bereiken de fractie van de ChristenUnie veel geluiden die wijzen op veel vragen over de overgang van werknemer van Cardanus naar AanZ- Amstelveen. Ook rond de rol van de vrijwilligers en de voortzetting van hun inzet in de wijkcentra na 31 december 2013 bestaan nog onzekerheden. Wij betreuren dat zeer.

Om die reden vragen wij aan het college na te gaan, of het personeelsbeleid, zoals dat door AanZ- Amstelveen op dit moment wordt gevoerd t.a.v. de medewerkers van Cardanus in overeenstemming is met wat de gemeenteraad destijds heeft besloten en met de voorwaarden uit de subsidietender. Ook vragen we wethouder Raat deze problematiek in het wekelijks overleg met AanZ- Amstelveen aan de orde te stellen”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.