Bijgewerkt: 2 december 2021

CU: 'Aandacht voor gezondheidseffecten bij gebiedsvisie A9'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Jacqueline Koops
17-09-2009

De ChristenUnie heeft gisteravond op 16 september 2009 tijdens de gemeenteraadsvergadering zwaar ingezet, om aandacht te vragen voor de gezondheid van burgers bij het vaststellen van de uitgangspunten van de gebiedsvisie A9.

Koops Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jacqueline Koops-Scheele fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 16 september 2009


Zowel een motie, als een amendement werden door de ChristenUnie daartoe ingediend. De ChristenUnie mist in de door het college geformuleerde uitgangspunten aandacht voor de gezondheid van burgers. Het college heeft als kernwaarden “verbinden”, “gastvrij” en “duurzaam” en als randvoorwaarden “flexibel”, “bereikbaar”, “veilig” en “kwaliteit” voorgesteld.

De ChristenUnie miste in die voorwaarden een gezonde leef- en werkomgeving. Daartoe diende zij een amendement in. Voorts heeft zij het college middels een motie verzocht om bij het realiseren van de A9-ambities steeds te onderzoeken wat de effecten daarvan zijn op de gezondheid van burgers. Zo wenste zij aandacht voor luchtkwaliteit, vermindering van de uitstoot van fijn stof, reductie van geluidshinder en stressfactoren, zoals veel auto’s en woningen op één plek.

Het college gaf toe, dat het begrip duurzaam in de tekst van het raadsvoorstel niet uitgaat van luchtkwaliteit, het tegengaan van geluidshinder en andere op de gezondheid gerichte zaken, maar dat dit wat het college betrof wél de bedoeling is. Het begrip duurzaam moet dus in het vervolg op die wijze worden uitgelegd. Daarmee was de ChristenUnie tevreden.

De motie die de ChristenUnie indiende en waarin werd verzocht om bij het realiseren van de ambities in de zone A9 steeds de effecten op de gezondheid van burgers te onderzoeken, werd door het college overgenomen en gaat die motie uitvoeren. Jacqueline Koops, fractievoorzitter ChristenUnie: “We zijn erg tevreden dat er thans aandacht is voor de gezondheid van burgers bij de gebiedsontwikkeling A9.

Voor ons is een gezonde leef- en werkomgeving dé prioriteit bij de vaststelling van de uitgangspunten van de gebiedsvisie zone A9. Je kan het gebied nog zo mooi inrichten, als mensen ziek worden van fijn stof of van herrie, help je de burger ook niet erg. Alertheid hierop is dus essentieel.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS