Bijgewerkt: 24 februari 2024

CDA wil uitstel van plannen uitbreiding Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
10-06-2013

Het CDA is voorstander van de plannen voor de modernisering en renovatie van het bestaande Stadshart. Van de noodzaak tot uitbreiding van dat Stadshart met circa 20.000 m² aan winkelvloeroppervlak is het CDA echter nog onvoldoende overtuigd. Zeker nu deze uitbreidingsplannen ingrijpende gevolgen voor de woonomgeving hebben, kan de gemeente volgens het CDA niet zorgvuldig genoeg zijn.

Daarom wil het CDA, dat er naast de in opdracht van de opdrachtgever/ investeerders uitgevoerde onderzoeken nog een ‘second opinion’ komt in opdracht van de gemeente. De gemeentelijke Rekenkamer zou dat onderzoeksproces dan moeten begeleiden. Afhankelijk van de uitkomsten van deze second opinion kan dan te zijner tijd bekeken worden, of de plannen eventueel bijstelling behoeven.

janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Geert Janssen, raadslid van CDA-Amstelveen


Verder is het CDA gebleken, dat in het raadsvoorstel zeer weinig concrete zaken staan, die de rechten van de bewoners in het aangrenzende gebied garanderen. Zo heeft de fractievoorzitter van het CDA, de heer Ben Jonker, uit gesprekken met bewoners onder meer opgemaakt, dat er een damwand op korte afstand van de woningen zal moeten worden geplaatst en dat de woningen in de nabijgelegen Schildersbuurt niet zijn onderheid, maar op staalplaten zijn gebouwd.

Daarnaast zullen de bewoners door de uitbreidingsplannen langdurig met bouwwerkzaamheden geconfronteerd gaan worden. Het CDA wil,  dat er in zorgvuldige samenspraak met de bewoners zo spoedig mogelijk een gedegen plan van aanpak komt met een duidelijke planning en harde garanties voor de bewoners om hinder, schade en overlast tot een minimum te beperken.

Gelet hierop wil het CDA, nadat in de commissie RWN van dinsdag 18 juni 2013, alle vragen zijn geïnventariseerd, dat behandeling van het raadsvoorstel wordt uitgesteld voor het opstellen van een second opinion en een plan van aanpak en zorgvuldig overleg met de bewoners. Mogelijk kan dan behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering van september 2013 plaatsvinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.