Bijgewerkt: 25 juni 2024

CDA twijfelt aan veiligheid wijkcentra

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA Amstelveen
27-03-2008

CDA Amstelveen twijfelt aan veiligheid wijkcentra en stelt haar vragen inzake onveiligheidsgevoelens:

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in Amstelveen, vooral omdat de gevoelens van onveiligheid de laatste jaren relatief hoog waren. In 2007 leken de gevoelens van onveiligheid af te nemen. Een positieve ontwikkeling. De meest recente Stadspeiling heeft echter plaatsgevonden voor de reeks overvallen in Amstelveen en voor de toename van de overlast veroorzaakt door hangjongeren.

Westend Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Ingang wijkcentrum Westend


Er is sprake van een verminderd gevoel van veiligheid in bepaalde wijken door overlast en hinder in de openbare ruimte. Het toezicht op de horeca en evenementen is thans verschoven van politie naar gemeenten. Extra toezicht in buitenruimte is daarom noodzakelijk. Aangezien de politie geen capaciteit heeft voor deze vorm van toezicht, zal de gemeente de activiteiten van het eigen team uitbreiden.

De wijkcentra in Amstelveen worden ’s-avonds en in het weekend voornamelijk bemand door vrijwilligers waarvan het merendeel op leeftijd is. Vorengenoemde omstandigheden leiden bij de vrijwilligers in met name de Westend op het Westwijkplein tot verhoogde onveiligheidgevoelens. Verhoging van de (sociale) veiligheid is hier van belang.

Een en ander geeft de CDA-fractie aanleiding tot het stellen van de navolgende vragen.  1. Is het College bekend met de onveiligheidgevoelens van vrijwilligers werkzaam in buurtcentra in Amstelveen?

  2. Is het College met ons van mening dat het van het grootste belang is dat vrijwilligers op alle terreinen en derhalve ook voor wat betreft de veiligheidsgevoelens door de gemeente moeten worden ondersteund?

  3. Is het College voornemens om met betrekking tot de voorgenomen intensivering van toezicht van de buitenruimte hierbij ook de wijkcentra te betrekken?

  4. Is het college bereid en in staat om daar waar nodig en gewenst voorzieningen en/of maatregelen te treffen, zonodig in de vorm van cameratoezicht in of nabij de wijkcentra?


Met vriendelijke groet,

Marga van Herteryck

Raadslid CDA AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.