Bijgewerkt: 25 juni 2024

CDA tegen beperking inspreekrecht commissies

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA-Amstelveen
18-03-2008

Aanstaande woensdag op 19 maart 2008 besluit de Amstelveense gemeenteraad over een nieuwe verordening van de raadscommissies. Het CDA keert zich nu tegen een passage waarin het inspreekrecht voor burgers op commissievergaderingen drastisch wordt beperkt.

Revisie van de verordening

Op de laatst gehouden commissievergadering ABM ageerde fractievoorzitter Ben Jonker al tegen een wel erg vergaande revisie van de verordening, waar te lezen valt dat inspreekrecht van burgers op commissievergadering vervalt voor agendapunten “waartegen bezwaar en/of beroep mogelijk is geweest”. Ben Jonker: “juist bij ingrijpende besluiten, waarop veelal formeel bezwaar mogelijk is geweest, is de informele en persoonlijke inbrengen van burgers op commissievergaderingen een democratische verworvenheid in Amstelveen.”

CDA Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Leden van de gemeenteraadsfractie CDA-Amstelveen (lnr) Ben Jonker, Martijn Lustenhouwer, Marga van Herteryck-Prinsen, tijdens een raadsvergadering in 2007


Amendement

Het CDA zal aanstaande woensdag een amendement indienen op het raadsvoorstel dat de gewraakte passage verwijdert. Daarbovenop wil het CDA het mogelijk maken dat een burgerlid kan meedraaien in de projectcommissie A9, die de ontwikkeling van het plangebied A9 op de voet gaat volgen.

Het CDA wil hierbij gebruik maken van expertise binnen haart partij, die juist voor deze commissie nuttig is. De huidige verordening voorziet slechts het inzetten van burgerleden voor de vaste commissies.

Motie marktwerking

Het CDA wil het college een motie indienen tijdens de raadsvergadering in verband met het vaststellen van het accommodatiebeleid voor welzijn en preventieve zorg. Omdat de komende periode, mede op basis van participatie en onderzoek, duidelijk zal worden welke maatschappelijke functies er in de verschillende multifunctionele accomodaties (MFA’s) aangeboden worden, zal moeten worden bepaald wie deze functies zal aanbieden

De exploitatie van de MFA´s en het aanbod van daarin te vervullen maatschappelijke functies bij voorkeur gescheiden te organiseren en op basis van een marktverkenning te bepalen welke organisaties het beheer of de maatschappelijke functies gaan uitoefenen, waarbij met name gelet zal worden op de prijs/kwaliteitverhouding.

Wat is een MFA?

MFA is de afkorting van de Multifunctionele Accommodatie. In Amstelveen staan ook MFA’s, zoals De Bolder, De Meent, Westend, Noorddammercentrum, Tuinzaal De Patrimonium, het Dorpshuis in Nes ad Amstel.

Wat is een motie?

Een motie is een verzoek van een volksvertegenwoordiging aan het dagelijks bestuur om iets te doen of juist na te laten.

Wat is een amendement?

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met het doel, het document te verbeteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.