Bijgewerkt: 19 april 2024

CDA: meerkosten gemeentelijk monument 100% vergoeden

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
30-08-2010

Het CDA-Amstelveen wil stoppen met het opzadelen van financiële lasten aan eigenaren van een gemeentelijk monument. Die moeten op dit moment opdraaien voor de extra kosten die aan deze status verbonden zijn, met slechts een symbolische bijdrage van de gemeente.

Eigenaren van woonhuizen en andere gebouwen die door de gemeente als “Gemeentelijke monument” worden aangewezen, kunnen niet zomaar hun huis opknappen of verbouwen. Dit gaat onder strikte regels die bij de monumentenstatus horen. De meerkosten die dit oplevert zijn echter niet voor de gemeente, maar voor de eigenaar.

Geert Janssen stelt in de commissie Ruimte, Wonen en Natuur deze situatie aan de orde bij de behandeling van de Erfgoedverordening en Subsidieverordening Monumenten. Janssen: “ik hoop dat onze gemeente haar monumenten kan blijven koesteren tot in lengte van jaren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Het gebouw 'In de Groene Hagedis' aan de - Amsterdamseweg 485 is een gemeentelijk monument


Maar we moeten onder ogen zien dat we nu de mensen lasten opzadelen met slechts een marginale tegemoetkoming. Een subsidiepot van 90.000 euro is nu de totale bijdrage aan de “instandhouding van de gevels, het dak en de constructie” van alle gemeentelijke monumenten in Amstelveen. Die pot staat los van de daadwerkelijke meerkosten die eigenaren moeten maken uit hoofde van de monumentenstatus.

Janssen noemt het voorbeeld van een huiseigenaar, die bijvoorbeeld zijn dakpannen moet vervangen met replica’s van de originele pannen. Dit leidt tot hogere kosten waar nu de bewoner zelf voor moet opdraaien.

“Je kunt niet de mensen lasten opzadelen en dan denken dat je hiermee “gratis” gemeentelijke monumenten krijgt. Er zijn wel degelijk lasten, en die moeten ook in de begroting van de gemeente zichtbaar worden. Willen we dan meer monumenten, dan moeten daar ook middelen tegenover staan.”

Het voorstel van het CDA komt in feite neer op het meer gelijktrekken van de gemeentelijke monumentenstatus met de Rijksmonumentenstatus. Voor die laatste bestaan ruimhartigere regels voor het vergoed krijgen van noodzakelijke meerkosten.

Bovengenoemde ideeën zullen binnen een kader moeten passen waarin duidelijk staat wat tot normale kosten wordt gerekend, en wanneer er sprake is van kosten die direct voortvloeien uit de monumentenstatus. Janssen zal daarom in de commissie het college van B&W vragen om een verdere uitwerking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.