Bijgewerkt: 2 oktober 2022

CDA en PvdA zetten het college aan het werk

Nieuws -> Politiek

Bron: Arjen Siegmann
30-06-2009

De vakantiekoffers staan al bijna gepakt, maar de fracties van CDA en PvdA hebben vlak voor het zomerreces de mouwen nog even flink opgestroopt. Op de raadsvergadering van a.s. woensdag 1 juli 2009 dienen zij vier gezamenlijke amendementen in op de kadernota. Fractievoorzitters Drost en Jonker vinden elkaar in een gezamenlijke missie: in deze tijden van depressie het college een flinke trap op zijn staart geven.

cda Amstelveen
(CDA/ PvdA - 2009)

De logo's van het CDA en PvdA


Jonker en Drost hebben al vaker samen opgetrokken, maar zien nu een acute noodzaak: “De dreiging tot vertragen van scholenbouw en jongerencentrum vraagt om actie. Juist in tijden van recessie moeten we de hand aan de ploeg slaan en als Raad het college aan het werk zetten: kom met plannen, wees creatief, let op de financiën”

Voor de scholen dulden de kopmannen van CDA en PvdA geen vertraging en eisen het “onverkort, zonder uitstel uitvoeren” van de scholenbouw. Een ander amendement vraagt om hetzelfde in termen van het te bouwen jongerencentrum, “voordat de vertraging aanleiding geeft tot de ontwikkeling van een bejaardensoos.”

Waar komt deze dadendrang vandaan? Drost “het is de brandende ambitie van collega Jonker en mijzelf om van Amstelveen een betere en leefbaardere stad te maken. Juist de ontwikkeling rond de A9 biedt de kans om op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en ruimte een stap vooruit te zetten.

Het ondertunnelen van een snelweg die nu nog dwars door onze mooie stad loopt verdient onze volle aandacht en bestuurlijke inzet. Tegelijk moeten de ‘tragerijen’ rond de nieuwbouw van de scholen maar eens afgelopen zijn. College, ambtenaren en schoolbesturen moeten hun handen uit de mouwen steken en met creativiteit en verantwoordelijkheidszin de schoolgebouwen neerzetten die nodig zijn. Zodat we later terug kunnen kijken en zeggen: toen hebben we een keuze gemaakt, toen hebben we doorgezet.” Jonker: “We staan pal”

Naast daden op het gebied van scholen en bouw jongerencentrum willen de partijen ook een beter en vooral meer transparant overzicht van de financiën van de gemeente. Jonker: “Ik heb een overzicht van het verloop van reserves moeten maken om duidelijkheid te krijgen. Dat is nooit verkeerd om eens zelf te doen, maar voor het einde van het jaar moet het college zelf met deze cijfers komen.

Een groot project als het A9-gebied verdraagt geen willekeurige bestemmingsreserves, maar een goed onderbouwde en up-to-date analyse van de financiële risico’s. Die we vervolgens dekken uit een adequaat niveau van de algemene reserve.”

Jonker en Drost verwachten dat de te maken scenario’s en business case wat betreft de A9 in het najaar al meer duidelijkheid kunnen geven. Er komt sowieso een contra-expertise van een extern bureau naar de financiële onderbouwing.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.