Bijgewerkt: 30 september 2023

CDA- en GroenLinks-Amstelveen willen een energieneutraal Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA- GroenLinks-Amstelveen
10-11-2014

Woensdag 12 november 2014 behandelt de gemeenteraad van Amstelveen de begroting 2015 en vinden de algemene beschouwingen plaats. Het college geeft aan duurzaamheid te willen integreren in alle beleidsterreinen. GroenLinks en het CDA juichen dit toe. Belangrijk voor de toekomst van de kinderen. Maar dit streven moet wel terug komen in concrete plannen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan-Willem Groot, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen


In het Uitvoeringsprogramma van het college is duurzaamheid nog niet opgenomen. Hierin zijn de concrete ambities die de bijdrage leveren aan een energieneutraal Amstelveen in 2040 nog niet verwerkt. De ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn is al eerder vertaald in een regionale routekaart. Amstelveen heeft daar een goede bijdrage aan geleverd en voert al diverse acties uit.

GroenLinks en het CDA vinden het van belang, dat de raad inzicht heeft in de acties die het college van B en W rondom duurzaamheid wil nemen, wat die bijdragen aan een energieneutraal Amstelveen, en hoe eerder ingezette acties hebben uitgewerkt op het gebied van duurzaamheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Axel Boomgaars, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen


Axel Boomgaars (GroenLinks) en Jan-Willem Groot (CDA): “Wij roepen daarom het college op om vanaf heden bij elk milieubeleidsplan inzichtelijk te maken, welke concrete stappen de gemeente het jaar erop wil zetten op het gebied van duurzaamheid en wat die bijdragen aan een energieneutraal Amstelveen in 2040: dit inclusief evaluatie van de eerder genomen acties en hun effecten op een energieneutraal Amstelveen. Maak daarbij tevens zoveel mogelijk gebruik van subsidies en werk samen met het bedrijfsleven. Zo is de Provincie Noord-Holland bezig om een energiefonds op te richten en kan de gemeente Amstelveen hier wellicht goed gebruik van maken.”


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.