Bijgewerkt: 2 maart 2024

CDA,VVD, D66, BBA en OCA vragen ivm supermarkt

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
14-01-2011

Supermarkt in het Keizer Karelpark

Geacht College,

Aan de  Lindenlaan bevindt zich de enige supermarkt, C-1000, in de wijk Keizer Karelpark. De supermarkt is inmiddels verkocht door de franchisehouder aan C-1000 zelf. Schuitema (C-1000) is reeds geruime tijd eigenaar van de voormalige Volvo garage.

C1000 Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De supermarkt C1000 aan de Lindenlaan


C-1000 zou de supermarkt van de Lindenlaan willen verplaatsen naar een nieuw te bouwen supermarkt op de locatie van de voormalige Volvo garage. Dit zou goed aansluiten bij de al langer levende wens om het winkelcentrum aan de van der Hooplaan te versterken met een supermarkt.

Daarom stellen de fracties van VVD, D66, CDA en OCA de volgende vragen:

-Is het juist dat Schuitema op termijn de supermarkt aan de Lindenlaan wil sluiten ongeacht of er een nieuwe supermarkt aan de van der Hooplaan komt?

-Is het College met ons van mening, dat er een supermarktvoorziening in het Keizer Karelpark moet blijven?

-Is het College daarom bereid om zich ten volle in te zetten voor de bouw van een nieuwe supermarkt aan de van der Hooplaan?

-Is het College bereid om samen met Cardanus te zoeken naar een andere in de wijk gelegen locatie voor de Buurtkamer die thans gebruik maakt van de voormalige Volvo garage?

-Is het College verder bereid om voor voldoende parkeerplaatsen te zorgen?

Met vriendelijke groet,

Inza Gast VVD, Catharina de Leur D66, Linda Roos BBA, Ben Jonker CDA, Henk Fokkink OCAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.