Bijgewerkt: 28 september 2022

CDA-Amstelveen op de bres voor de middenklasse

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
03-03-2014

De mensen uit de middenklasse lijken de prijs van de crisis te betalen. Het aantal banen voor hen loopt in Nederland terug. Zij voelen de lastenverhogingen van het huidige kabinet het meest. Het CDA vindt het tijd om op te komen voor de Amstelveense middenklasse. Met een stop op lastenverzwaringen, met banen en met betaalbare huizen in Amstelveen.

Uit recent onderzoek door de Utrecht School of Economics blijkt, dat het aantal banen in de middenklasse hard terugloopt, terwijl dat juist bij hoge en de lage inkomens stabiel blijft. Onder het motto van “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten” legt het kabinet bovendien de lastenverhogingen die zij doorvoert op de schouders van de mensen uit de middenklasse.

De lage inkomens worden ontzien en de hoogste inkomens zijn niet te bereiken: zij hebben meer mogelijkheden om via constructies met pensioenen en BV’s belasting te ontwijken. De middenklasse staat al met al onder druk. Die middenklasse bestaat overigens uit hardwerkende mensen met een inkomen tussen 1 en 2,5 keer modaal, vanaf een kleine EUR 35.000. Die dus (net) niet meer in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, of voor huur- en zorgtoeslag.

Foto Amstelveen
(Bron CDA-Amstelveen - 2014)

Gerard Hulsman, kandidaat gemeenteraadslid (nr. 4) CDA-Amstelveen


Kandidaat-raadslid Gerard Hulsman: “Natuurlijk is het niet meer dan normaal om mensen die het minder hebben te ontzien. Dat moeten we blijven doen. Maar ondertussen is Nederland één van de meest genivelleerde landen ter wereld. Er is een grens aan wat je bij de middenklasse neer kunt leggen. Als je niet méér overhoudt van extra inspanningen, verdwijnt de motivatie om een stapje extra te doen. Dat is voor niemand goed. En bovendien niet eerlijk: Werk moet lonen.”

Het CDA wil daarom allereerst een stop op lastenverzwaringen: De lokale lasten in Amstelveen mogen niet harder stijgen dan de inflatie. Gerard Hulsman: “In Den Haag wordt er eigenlijk niet bezuinigd. Nog iedere dag groeien de uitgaven van het Rijk. De rekening daarvoor wordt als lastenverhoging bij de burger neergelegd. In Amstelveen moet dat anders, moeten we de tering naar de nering zetten. Dan hoeven we de lasten ook niet te verhogen. Voor niemand.” Het CDA wil bovendien dat goede, menselijke zorg ook bereikbaar blijft voor mensen met een middeninkomen wanneer de gemeente zorgtaken overneemt van het Rijk.

Ook het probleem van betaalbare woningen wil het CDA aanpakken. Gerard Hulsman: “Veel mensen uit de middenklasse willen wel verhuizen, maar kunnen geen betaalbaar huis vinden. Zij blijven noodgedwongen in een sociale huurwoning wonen.” Voor hen en voor senioren wil het CDA nieuwe koop- en huurhuizen bouwen. Want daar zitten de tekorten.

Ten slotte moeten de CDA-plannen voor banen soelaas bieden. Het is het CDA de afgelopen vier jaar gelukt het aantal banen in Amstelveen tegen de trend in met 10% per jaar te laten groeien, ook voor de middenklasse. Het CDA wil, dat de komende vier jaar weer bereiken en wil 1.000 nieuwe banen per jaar realiseren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.