Bijgewerkt: 2 december 2021

CDA-Amstelveen: meer aandacht voor mensen in plannen A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: CDA-Amstelveen
01-09-2009

In de visie van het college van B en W voor het A9-gebied mist het CDA de betrokkenheid op de consequenties voor burgers. Bij de mogelijke verplaatsing van het raadhuis, sloop van woningen aan de Carmenlaan, en aantasting van het volkstuinencomplex wordt amper aandacht geschonken aan de impact, die dit heeft op belanghebbenden. “Wij trekken aan de rem als het moet”

Het college presenteerde onlangs haar “gebiedsvisie zone A9”, waarin de contouren van het gebied waar nu nog de A9 loopt worden geschetst, en cijfermatig onderbouwd. De plannen lijken alleszins redelijk, maar het CDA is ontevreden over de weinig invoelende toon als het gaat om drastische ingrepen in enkele gebieden.

Jonker Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Fractievoorzitter Jonker: 'Je kunt niet als ambitie verwoorden dat je het raadhuis naar het centrumgebied wilt verplaatsen, zonder aandacht te schenken aan de consequenties voor medewerkers en burgers. Op dit moment kun je bij het raadhuis gratis parkeren, en zie maar eens 500 parkeerplaatsen in het centrumgebied te realiseren.'


Jonker vergelijkt die laatste denkwijze met het naar Amstelveen willen halen van de Amsterdamse Uitmarkt. Dat stel je niet voor als je even nadenkt over alle consequenties, financieel en inhoudelijk. Jonker: “De Koemarkt is net verdwenen uit Purmerend. Laten we die naar Amstelveen halen!”

Terug naar de A9-visie. Volgens Jonker lijdt deze aan een tekort aan doordenking richting burgers. Hij ziet dit terug in hoe er over de eengezinswoningen langs de Carmenlaan en de volkstuinen Langs de Akker wordt gesproken. Jonker: “Prima, dat je nu de zaken bij hun naam noemt.

Carmenlaan en Langs de Akker zijn de hete hangijzers van dit plan en iedereen weet dat. Maar er moet wel intensief met de betrokken mensen gesproken worden.” Voor het CDA is volledige compensatie het uitgangspunt. Een goed gesprek met het volkstuinencomplex en bewoners Carmenlaan moet leiden tot een oplossing die de instemming van alle partijen heeft.

Concreet zal het CDA voorstellen om overleg met belanghebbenden, en een opgave van consequenties van het verplaatsen van het raadhuis een prominente plaats te geven in de uitgangspunten. Jonker: “de menselijke benadering staat voorop.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS