Bijgewerkt: 22 september 2023

CDA-Amstelveen: 'College toont lef'

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
28-06-2010

De CDA-Amstelveen fractie is blij, dat in de komende bezuinigingsoperatie ook ruimte wordt gevonden voor nieuwe initiatieven. Volgens fractievoorzitter Ben Jonker ‘getuigt het van moed om vooruit te blijven kijken, waar een nieuw college een economische situatie aantreft die tot forse ingrepen dwingt’.

College  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Het nieuwe College van B en W van Amstelveen voor de jaren 2010-2014. Vlnr: Herbert Raat (VVD) wethouder, Jacqueline Koops-Scheele (CU) wethouder, Rein Schurink gemeentesecretaris, Jan van Zanen burgemeester, Jan-Willem Groot (CDA) wethouder en John Levie (BBA)wethouder


Alleen door te blijven investeren in economische ontwikkeling stellen we veilig, dat Amstelveen één van de aantrekkelijkste woon- en werkomgevingen in Nederland blijft. Als voorbeelden voor versterkt beleid noemt Ben Jonker de extra gelden die beschikbaar komen voor deelname aan Greenport Aalsmeer, voor het Expatcenter en voor veilig ondernemen. Greenport Aalsmeer is in grootte de tweede economische motor na Schiphol en geeft werkgelegenheid aan meer dan 50.000 mensen.

Daarnaast verzorgen buitenlandse bedrijven 1/3 van de totale werkgelegenheid in de regio en het Expatcenter, voor het snel verlenen van vergunningen, is een belangrijke vestigingsfactor. ‘Amstelveen is weliswaar een gemeente, waar een zekere focus ligt op wonen, maar werken is hier onlosmakelijk mee verbonden.

We hebben nu één van de laagste werkloosheidspercentages in Nederland en willen dat vooral zo houden’, aldus Jonker. ‘En door een extra accent aan duurzaamheid te geven benadrukt het College nog eens, dat zij bereid is over de huidige generatie heen te kijken’.

Het CDA is ook in zijn algemeenheid te spreken over het uitgestippelde beleid. ‘Natuurlijk hebben we nog wel wat te wensen, maar we zijn realistisch genoeg om te zien dat zoiets in de huidige tijd financieel niet haalbaar is’, aldus Jonker. ‘Het is al knap, dat het College het hele scholenprogramma overeind weet te houden zonder de OZB te verhogen'.

En we zien ook andere belangrijke speerpunten als veiligheid, bereikbaarheid en het ontzien van de zwaksten in onze samenleving in het beleid terug. ‘We kunnen als CDA niet vaak genoeg benadrukken, hoe belangrijk het is dat zoveel mogelijk burgers in staat worden gesteld om mee te doen. Daarmee ontstaat voor hen voldoening en ontplooiing. ‘Ondanks de lastige uitgangssituatie zien we dat het College deze boodschap heel goed begrepen heeft’, besluit Jonker.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.