Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Bussluis in aanbouw aan de Noorddammerlaan vanaf 7 oktober 2021

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-09-2021

Automobilisten kunnen vanaf 7 oktober 2021 niet meer langs de St. Urbanuskerk rijden. Het autoverkeer op de doorgaande route Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk wordt onderbroken door een bussluis. 'We nemen deze maatregel voor de verkeersveiligheid'- zegt wethouder Rob Ellermeijer (VVD) Verkeer.

Het College van B en W van Amstelveen besloot in januari 2021 tot de bussluis om Bovenkerk verkeersveiliger te maken, na verkeersanalyses en een participatietraject in de buurt. De route langs de Urbanuskerk werd door autoverkeer gebruikt als doorgaande route, langs woningen en dwars door Bovenkerk. 'Het is een smalle weg die ook door fietsers en bromfietsers wordt gebruikt en niet geschikt is als doorgaande ontsluitingsroute in de noord-zuidverbindingen in Amstelveen. Het drukke doorgaande verkeer langs deze route zorgde voor een onveilige verkeerssituatie' - legt Ellermeijer uit.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

De bocht van de Noorddammerlaan voor de St. Urbanuskerk in Bovenkerk, waar ongeveer de bussluis wordt gebouwd


De gemeente verwacht dat de automobilisten een paar weken moeten wennen aan de nieuwe situatie. Daarna zullen de meesten via de Beneluxbaan en Bovenkerkerweg gaan rijden. Om automobilisten te ontmoedigen die toch door Bovenkerk blijven rijden en daardoor hun weg proberen te vinden door de woonstraten in het ‘benedendijkse woongebied’, worden ook daar maatregelen genomen.

'In overleg met de bewoners zijn we gekomen tot een pakket maatregelen, waarmee het voor doorgaand verkeer onaantrekkelijk wordt om door deze woonstraten te rijden. Ook het Bewonersplatform Bovenkerk was nauw betrokken. Denk bijvoorbeeld aan drempels en het versmallen van de weg' - zegt Ellermeijer. De gemeente monitort het effect van deze maatregelen en zal indien nodig bijsturen als de situatie daarom vraagt. De werkzaamheden in Bovenkerk beginnen donderdag 7 oktober en zullen naar verwachting eind november 2021 klaar zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.