Bijgewerkt: 25 juni 2024

Burgerraadsman heeft 269 meldingen gekregen in 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-04-2013

In 2012 heeft burgerraadsman Wim Beckers 269 meldingen gekregen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van 2011 (253 meldingen). Het aantal meldingen is wel lager dan in 2010 (299). Het overgrote deel van de meldingen (80%) is binnen vier weken afgehandeld.

Opvallend is de stijging van meldingen die betrekking hebben op de scherpere inzet op parkeren, de invoering van de papiercontainer, de wijze, waarop het plastic afval wordt opgehaald en de verscherpte controle op de juistheid van de gegevens in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Burgemeester Van Zanen: “Het is belangrijk, dat Amstelveners met hun meldingen terecht kunnen bij een centraal punt in de gemeente, de burgerraadsman. Daarnaast is het goed om te zien, dat de werkzaamheden van de burgerraadsman zich steeds meer verleggen naar bemiddeling. Daarmee kunnen veel zaken op constructieve wijze opgelost worden”.

Niet elke melding is een klacht. De burgerraadsman wordt ook geregeld gevraagd om te bemiddelen tussen een klager en een medewerker van de gemeente en een andere instantie. In 216 zaken is de klacht daadwerkelijk door de burgerraadsman opgepakt en afgehandeld. Bij 28 zaken was sprake van bemiddeling; in 25 gevallen zag de raadsman erop toe, dat de betreffende vakafdeling de klacht afhandelde.

22 meldingen zijn door de klagers alsnog ingediend bij de Nationale Ombudsman. Dit heeft niet geleid tot een ander standpunt. Bij één klacht was de Nationale Ombudsman van mening, dat het onderzoek van de Burgerraadsman niet voldoende was. Dat had uitgebreider gemoeten. Overigens had ook dat niet tot een andere conclusie geleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.