Bijgewerkt: 2 oktober 2023

Burgerraadsman Amstelveen: aantal meldingen licht gedaald

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-09-2010

In 2009 heeft de burgerraadsman van Amstelveen, Pieter van Overschot 350 meldingen gekregen. Dit betekent een lichte daling ten opzichte van 2008 en 2007. Toen ontving de burgerraadsman respectievelijk 370 en 412 meldingen.

Niet elke melding is een klacht. 131 keer is de burgerraadsman benaderd om te bemiddelen tussen burger en gemeenteambtenaar of tussen een burger en een andere instantie. Het is dan meer een probleemoplossing dan een klachtafhandeling.

De oorzaken en de onderwerpen van de klachten verschillen per jaar niet veel. Als er sprake is van een verschil, is vaak de oorzaak binnen de organisatie te traceren. De klachten dragen ertoe bij dat een oplossing voor het probleem wordt gezocht (klacht is een tip!)

De burgerraadsman signaleert een toenemende bereidheid van de leidinggevenden en medewerkers bij de gemeente om de problemen op te lossen.

In 2009 hebben 20 klagers geen genoegen genomen met het antwoord van de Burgerraadsman en zich gewend tot de Nationale ombudsman. In geen van deze klachten heeft de Nationale ombudsman een ander standpunt ingenomen dan de burgerraadsman van Amstelveen.

Het Jaarverslag 2009 van de Burgerraadsman is te vinden op de site van de gemeente en is tevens af te halen in het Raadhuis. Download: Jaarverslag Burgerraadsman 2009 2009 (PDF, 913 kB)

Burgerraadsman?

Heeft u een klacht over het gedrag van medewerkers van de gemeente? Over de wijze waarop u behandeld bent? Dan kunt u terecht bij de Burgerraadsman (voorheen de Gemeentelijke Ombudsman). De Burgerraadsman is belast met de behandeling van en de advisering over klachten die betrekking hebben op het gedrag van medewerkers.

Gemeente pagina: Burgerraadsman klachtbehandelingAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.