Bijgewerkt: 22 juli 2024

Burgerbelangen Amstelveen wil herbezinning topsporthal

Nieuws -> Sport

Bron: BBA
13-04-2009

Volgens nieuwe informatie dreigt Amstelveen de boot te missen, als locatie voor topvolleybal. Juist topvolleybal is één van de pijlers waarop de nieuwe topsporthal is gebaseerd. Voor de nog te bouwen hal heeft de gemeente €. 5,7 miljoen gereserveerd.

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) wil in verband hiermee en met andere recente ontwikkelingen, dat het college de plannen voor de nieuwe sporthal in Amstelveen aanpast. Daarom zal BBA op korte termijn het college hierover vragen stellen.

BBA wil de plannen voor een nieuwe topsporthal in Amstelveen nadrukkelijker koppelen aan een brede sportvisie en een breed sportbeleid. Ook breedtesport en andere sportfaciliteiten kunnen in een aangepast plan uitgebreider worden meegenomen.

Levi Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

BBA raadslid John Levi tijdens een commissievergadering in maart 2009


 “Uitstel hoeft geen afstel te betekenen”, aldus BBA raadslid John Levie, “maar er zijn op dit moment genoeg redenen om voorlopig pas op de plaats te maken. Een nieuwe topsporthal betekent veel meer, dan het vervangen van vier oude muren en een dak  door vier nieuwe muren en een dak en het opstarten van een businessclub.

Om de topsport voor Amstelveen te behouden zouden we de Emergohal best nog een keer goed kunnen  aanpakken, zodat we daar nog een  aantal jaren mee kunnen doen. Want een nieuwe hal op basis van een gedegen visie is niet binnen een paar jaar klaar. En het is wel van groot belang dat de clubs in de komende jaren op topniveau kunnen blijven spelen “.

Het zijn niet alleen de onzekerheid rond topvolleybal en de gevolgen van de economische crisis die BBA zorgen baren. Ook de afhankelijkheid van de clubs van sponsors, de beschikbaarheid van de hal voor andere sporten, de locatie waar nog onderzoek naar gedaan wordt en het tot nu toe ontbreken van visie over de invulling van een topsporthal vormen genoeg redenen om de plannen voor de nieuwe hal voorlopig uit te stellen.

Bij de nieuwe hal heeft volgens het college topsport de absolute prioriteit. Volgens BBA moet via topsport juist breedtesport gestimuleerd worden. Dus een multifunctionele hal dat inzetbaar is voor sportonderwijs en ook voor andere sporten zoals bijvoorbeeld zaalvoetbal, zaalhockey, korfbal en de Japanse vechtsporten judo en kendo . Deze laatste sporten zouden in het kader van city marketing de Japanse gemeenschap nog meer aan Amstelveen kunnen binden.

BBA’s vrees dat Amstelveen niet in aanmerking komt voor de topsportplannen van bonden als de volleybalbond NeVoBo is gebaseerd op de aanwijzing van regionale topsportcentra door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dan komt Amstelveen hoogstens in aanmerking voor een programma van talentontwikkeling. Dat betekent, dat de jonge talenten, in feite ook scholieren, hun trainingsprogramma alleen voor en na schooltijd uitvoeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.