Bijgewerkt: 25 september 2023

Burgerbelangen Amstelveen viert haar 30 jaar bestaan

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
20-04-2023

Aan de leden, oud-leden, donateurs en vrienden van bbA. Zoals de meesten van u al weten bestaat Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dit jaar 30 jaar. Om precies te zijn, de partij is opgericht op 28 mei 1993. De viering van het 30-jarig bestaan hebben wij deze maand al in gang gezet met het aanbieden van 30 walnotenbomen aan de inwoners van Amstelveen.

Nu eens geen receptie, maar een cadeau aan de Amstelveners, waar iedereen gebruik van kan maken. Bovendien iets dat past in de visie van bbA over groen en gezondheid. Want walnoten zijn ook nog eens heel gezond om te eten. Wellicht de reden waarom wij vanuit de Amstelveense bevolking al zoveel positieve reacties hebben gekregen.

Dat heeft ons geïnspireerd om deze vergroeningsactie te verbreden en leden, vrienden en sympathisanten de mogelijkheid te geven om zelf een walnotenboompje aan te schaffen of aan vrienden en relaties cadeau te geven. Later volgt daar mee informatie over.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2023)

Vlnr.: Wethouder Floor Gordon, Pieter Monkelbaan fractievoorzitter van bbA en Linda Roos, oprichter van bbA planten een walnootboom op 4 april 2023

De walnotenbomen staan op een stuk grond achter de nieuwe flat Biesbosch 225, hoek Rembrandtweg/Beneluxbaan. Men kan daar altijd kijken hoe ze groeien. De planting moest uiterlijk in april plaatsvinden omdat wellicht anders de grond te droog zou zijn en de wortels niet meer in de aarde zouden hechten. Maar die dag (4 april) was nog te koud en te kaal om het jubileum daar te vieren.

Daarom hebben we voor de officiële viering een dag gekozen die ons qua temperatuur beter lijkt en wel zondag 4 juni 2023. Ook is voor een plaats gekozen die helemaal past in de geschiedenis van bbA, namelijk het Heempark De Braak. BbA en in het bijzonder de oprichter van de partij Linda Roos hebben jarenlang gestreden om de Heemparken van Amstelveen tot Rijksmonument verklaard te krijgen. En dat is gelukt.

Hoewel we vinden dat de viering vooral iets voor de bbA-ers moet zijn hebben we toch enkele speciale gasten uitgenodigd. Het programma is als volgt:

Vanaf 15.30 uur ontvangst in het Heemparkhuisje van De Braak, ingang tussen Amsterdamseweg 284 en 286 (t/o de Johanneskapel). Vanaf 16.00 uur het officiële gedeelte. Vanaf ca. 16.30 uur de nazit, oftewel gewoon ‘de borrel’. Wij beloven u een heel plezierige middag en hopen dan ook veel bbA-leden, oud-leden en vrienden te mogen ontmoeten. Tot zondag 4 juni 2023. Met vriendelijke groeten, namens Burgerbelangen Amstelveen, Bestuur en JubileumcommissieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.