Bijgewerkt: 21 juni 2024

Burgerbelangen Amstelveen van sloop Bankrashal een feest maken

Nieuws -> Politiek

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
21-05-2015

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) wil, dat het gemeentebestuur van Amstelveen de plannen gaat steunen om de te verwachten sloop van de legendarische Bankrashal te omlijsten met een festiviteit, die enerzijds recht doet aan de geweldige sportgeschiedenis van de hal en anderzijds een nieuwe bouwsteen kan vormen voor de toekomst van het Nederlandse volleybal. Nederlands meest succesvolle sportmarketeer Bob van Oosterhout heeft daartoe concrete plannen gepubliceerd, waarbij de sloop van de Bankrashal gaat fungeren als een nieuwe start van het nationale topvolleybal, zoals hij schrijft op de website van Sport en Strategie en in de online krant Dichtbij. BBA wil, dat de gemeente bij de verwezenlijking van de plannen een actieve rol gaat spelen.

Bob van Oosterhout geldt als een van de  invloedrijkste mensen in de sport. De top van het bedrijfsleven en de belangrijkste sportorganisaties mag hij tot zijn klanten rekenen. Van Oosterhout was vroeger manager van basketbalkampioen Nashua/Den Bosch en in die functie leerde hij de Bankrashal kennen. Daarin speelde toen ook Zapad/Amstelveen, de club van sponsor en coach Theo Kinsbergen. Maar de grootste bekendheid dankt de in 1972 geopende Bankrashal aan de Nederlandse volleybalmannen van Brother/Martinus, die daar in november 1985 begonnen met hun dagelijkse trainingen onder leiding van de Amerikaan Arie Selinger. Het Brother/Martinus-team werd uitgebouwd met enkele spelers uit Friesland en Limburg. De daaruit gevormde nationale ploeg behaalde in 1992 op de Olympische Spelen van Barcelona de zilveren medaille en vier jaar later onder coach Joop Alberda goud in Atlanta. De finale tegen Italië werd door het Nederlandse tv-publiek later gekozen tot het sportmoment van de eeuw.

Foto Amstelveen
(Foto Google Earth - 2014)

Luchtfoto van de oude Bankrashal aan de Oostelijk Halfrond 9


De revolutionaire aanpak werd wel het Bankrasmodel genoemd, een woord dat uiteindelijk tot ver over onze landsgrenzen bekend werd. Het hield in feite in, dat dagelijks 5 tot 6 uur werd getraind en dat topsport als werk werd gezien. In die tijd was dat nog zeer ongebruikelijk. Het model werd  vervolgens door vele teamsporten, zoals handbal en waterpolo, overgenomen.

Foto Amstelveen
(Bron Frits Suer - 2015)

Op de foto is Avital Selinger ( nr. 9) en Ron Zwerver (8) in 1988. Het Bankrasmodel is de naam voor de -voor Nederlandse begrippen- revolutionaire aanpak, waarbij een groep getalenteerde volleyballers zich volledig inzetten om het hoogst bereikbare in hun sport te bereiken. Het volleybalteam speelde zelfs niet in de nationale competitie, maar trainde uitsluitend voor internationale wedstrijden. De grondlegger van dit model was volleybalcoach Arie Selinger.De aanpak resulteerde in het behalen van Olympisch zilver in Barcelona 1992 en goud in Atlanta 1996


Foto Amstelveen
(Bron Frits Suer - 2015)

Avital Selinger (9) speelt de hoog opspringende Pieter Jan Leeuwerik aan in 1983. De naam van het Bankrasmodel is afgeleid van de Bankrashal, een sporthal aan het Oostelijk Halfrond in Amstelveen. Deze hal was thuishaven van Martinus, één van de drijvende volleybalverenigingen. De naam 'Bankrasmodel' is synoniem geworden voor het compromisloos streven naar een hoog (sport)doel, zo nodig door de (niet nuttig geachte) Nationale competitie te verzaken


Foto Amstelveen
(Bron Frits Suer - 2015)

Tijdens de Brother/Martinus wedstrijd bij een time-out in het midden Arie Selinger en fysiotherapeut Ineke van de Ham; kloksgewijs: Pieter-Jan Leeuwerink (4), Avital Selinger, Ron Boudrie (5), Bert Goedkoop, Marco Brouwers (13), Ron Zwerver, Martin Treffer, Arko Kuilder, Victor Vitanov, Peter Blanj Arthur Vennik en Teun Buijs (11) in 1987


Los van het Bankrasmodel was de hal ook de plaats van talrijke topevenementen, zoals de finale Europacup volleybal, talrijke Europacupwedstrijden van AMVJ, Martinus en Amstelveen/Zapad, judokampioenschappen, nationale kampioenschappen turnen en Europees kampioenschap   bandstoten (biljarten). Grote nationale volleybalploegen als China, Rusland, Brazilië, Korea, Japan en de Verenigde Staten deden bij hun wereldtrips graag de Bankrashal aan voor trainingen of oefenwedstrijden. Met name de zeer bijzondere zwevende vloer werd  algemeen geprezen, omdat die door zijn vering de kans op blessures verminderde.

Bob van Oosterhout bracht de al gesloten Bankrashal in december 2013 opnieuw onder de aandacht van de nationale topsport, omdat hij daar zijn boek over de geschiedenis van de sportsponsoring in Nederland ten doop hield. Hierbij waren vele prominenten aanwezig w.o. Louis van Gaal, Umberto Tan, Frank van den Wall Bake en talrijke voormalige topvolleyballers en -basketballers uit de jaren ’80.  Als gevolg daarvan besloot wethouder John Levie de Bankrashal tijdelijk voor gebruik te  heropenen. Inmiddels is alles van waarde uit de hal gehaald en kan hij worden gesloopt.

Ook binnen de Amstelveense volleybalvereniging vv Amstelveen circuleren plannen voor een waardig afscheid van de thuishallen t.w. Bankras en Zonnestein. Men wil daarin ook de dreigende sloop van het even legendarische Zonnestein betrekken, de plaats waar vroeger volleyballers voor en na hun wedstrijden bijeenkwamen en menig kampioenschap werd gevierd en nu nog steeds als thuishonk van de vereniging fungeert. Regelmatig krijgt de club vragen van oud-leden, of men stenen als herinnering kan krijgen. Van Oosterhout vindt, dat de Volleybalbond, of Amstelveen losse stenen moeten verkopen tegen een symbolisch bedrag van 5 euro. “Haal de Helden van het Bankrasmodel er bij en maak er een mooi evenement van”, stelt hij. 

BBA drong al eerder bij het College van B en W aan op behoud en herstel van het kunstwerk bij de Bankrashal en denkt aan de mogelijkheid om de verplaatsing van het kunstwerk te combineren met de plannen van Van Oosterhout.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.