Bijgewerkt: 15 mei 2021

Burgemeester van Amstelveen wil het veiligheidsplan jaarlijks actualiseren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Amstelveenweb
20-10-2017

De burgemeester van Amstelveen dhr. Bas Eenhoorn waarschuwde tijdens de commissievergadering van Algemeen Bestuur en Middelen van de gemeente Amstelveen op donderdag 19 oktober 2017 voor de gevaren van de ondermijnende criminaliteit. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensen uit het criminele milieu invloed krijgen in de bovenwereld op allerlei terreinen en volgens hem zijn we daar te weinig attent op. Het is belangrijk om zichtbaar te maken waar het gebeurt en hoe we ons er tegen kunnen verweren.

Burgemeester Eenhoorn is er voorstander van om het integraal veiligheidsplan jaarlijks te bekijken en de prioriteiten, waar nodig bij te stellen. Het aantal woninginbraken is in 2017 hoger dan op het dieptepunt in 2013. De gemeente kan niet alle misdaadcijfers door eigen handelen beïnvloeden, dat is een waarheid als een koe. Hij ziet veel in preventie, communicatie en bewustwording. Het effect daarvan is altijd lastig te bepalen. Ook is het ingewikkeld om mobiele criminaliteit aan te pakken.

De raad moet kunnen beschikken over de laatst bekende cijfers. Het tegengaan van radicalisering moet een prioriteit blijven en hij zal daarover contact hebben met de betreffende afdeling in Amsterdam. Wat hem betreft worden zaken als de aanpak van radicalisering en ondermijning, ook opgenomen in het integrale veiligheidsplan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Burgemeester van Amstelveen dhr. Bas Eenhoorn: 'Wij moeten het integraal veiligheidsplan van Amstelveen jaarlijks aanpassen en daarmee kunnen wij direct zien, waar wij staan en hoe wij prioriteiten gaan stellen in plaats van dat je een vierjarenplan maakt en aan het eind vaststelt, dat het mee- of tegenvalt'


De burgemeester zal bij de cijfers over de woninginbraken kijken, of er iets te zeggen is over de alarmsystemen. Er is geen informatie op adresniveau, waar wel, of er wel of geen alarmsystemen zijn. Hij maakt onderscheid tussen de grote criminele tendensen (radicalisering, criminele ondermijning, motor gangs) enerzijds en de alledaagse criminaliteit op lokaal niveau anderzijds. Bij dat laatste is er sprake van een waterbed effect: het verschuiven van criminaliteit naar andere plaatsen als op de ene plaats de pakkans groter is. Hij is een groot voorstander van predictive positioning van de politie op basis van big data, waarbij capaciteit wordt ingezet op die plaatsen, waar dat naar verwachting nodig is. Criminaliteit verplaatst zich ook naar de digitale wereld en dat is steeds lastiger voor de lokale overheid. Eenhoorn gooit absoluut niet de handdoek in de ring! Het is duidelijk dat de Nationale Politie niet aan de capaciteitsvraag kan voldoen. Het gaat hem dan ook niet om meer capaciteit, maar om slimmere inzet, want het is belangrijk om het veiligheidsgevoel hoog te houden.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2017)

De pagina van de misdaadcijfers van Amstelveen in de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2016


In de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2016 staat dat in Amstelveen in 2016 totaal 4.133 misdrijven zijn gepleegd. Diefstal/inbraak woning: totaal  290, diefstal van brom-, snor-, fietsen 505, geweldsmisdrijven 291, vermogensdelicten 420, vernieling cq. zaakbeschadiging 348, diefstal/inbraak bedrijf en instellingen 135, drugshandel 55, horizontale fraude (fraude die gericht is tegen burgers, bedrijven en financiële instellingen) 378, verticale fraude (fraude, waar de overheid benadeeld wordt, zoals zijn belasting- en sociale zekerheidsfraude, fraude met subsidies) 2.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.