Bijgewerkt: 22 september 2023

Burgemeester van Amstelveen sluit sportschool in Zetterij

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
30-01-2019

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de bestuurlijke maatregel sluiting van de Gym3 sportschool in Zetterij 3:

'Geachte raad,

Hierbij informeer ik u over de bestuurlijke maatregelen naar aanleiding van de explosie bij het pand aan de Zetterij 3 op 25 januari 2019. De explosie aan het pand aan de Zetterij 3 is veroorzaakt door een van buitenaf aangebracht explosief. De schade aan het pand is aanzienlijk. Maar ook in de omgeving zijn tot op 200 meter brokstukken terechtgekomen. Bij de explosie zijn weliswaar dit keer geen slachtoffers gevallen, maar dit is meer geluk dan wijsheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Direct na de explosie heb ik de politie verzocht om een bestuurlijke rapportage. Deze rapportage biedt nog geen zicht op een concrete aanleiding voor dit incident. Op dit moment is de kans op herhaling aanwezig en daarmee nog steeds sprake van een ernstig gevaar voor de openbare orde. Op grond van artikel 2:49a lid 1 onder e van de Algemene Plaatselijke Verordening van Amstelveen kan de burgemeester een voor het publiek toegankelijke inrichting sluiten. Dit is mogelijk als er zich feiten en omstandigheden voordeden en nog steeds voordoen dat het openblijven van de inrichting ernstig gevaar voor de openbare orde oplevert.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

De medewerkers van Accuut Glashandel uit Amsterdam zijn bezig om de gebroken ruiten van Gym3 te herstellen op vrijdagmiddag 25 januari 2019


Doel van een sluiting is herstel van de rust in de buurt en bescherming van omwonenden, passanten, bezoekers en het voorkomen van herhaling. Ik ben me bewust dat de sluiting impact heeft op de ondernemers aan de Zetterij 3. Echter, het belang van de openbare orde en de veiligheid dient in dit geval zwaarder te wegen. Vanwege de impact van de opgelegde maatregel heb ik de politie verzocht mij uiterlijk binnen vier weken opnieuw door middel van een bestuurlijke rapportage te informeren. Mede op basis hiervan beoordeel ik of de sluitingsmaatregel dan kan worden opgeheven.

Hoogachtend, de burgemeester, Bas Eenhoorn'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.