Bijgewerkt: 18 mei 2024

Burgemeester Van Zanen steunt SamenLoop voor Hoop

Nieuws -> Sport

Bron: AV Startbaan
19-04-2011

Op 28 en 29 mei 2011 vindt de SamenLoop voor Hoop plaats. Deze 24-uurs wandelestafette is een initiatief van KWF Kankerbestrijding om zo (ex) kankerpatiënten te steunen en om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Hierdoor kunnen in de toekomst hopelijk nog meer levens gered worden en verbeteren de perspectieven van ex-kankerpatiënten.

Kaars  Amstelveen
(Foto AV Startbaan - 2011)

Burgemeester Jan van Zanen (l) steunt SamenLoop voor Hoop met een donatie voor een Kaars van Hoop


Ook burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen is  graag bereid om de actie SamenLoop voor Hoop te steunen. Op persoonlijke titel ‘kocht’ hij daarom een kaarsenzak van SamenLoop voor Hoop-organisator Wil Koot. Waarbij ‘kocht’ tussen aanhalingstekens staat, omdat er formeel geen sprake is van een koop, maar van een vrijwillige bijdrage. Ook de medewerkers op het gemeentehuis droegen enthousiast hun steentje bij door een, of meer kaarsenzakken aan te schaffen.

De kaarsenceremonie, die op 28 mei rond 23.00 uur plaatsvindt, is een zeer indrukwekkend onderdeel van de SamenLoop voor Hoop. Dan worden vele honderden kaarsen aangestoken, gehuld in papieren zakken die voorzien zijn van een boodschap. De Kaarsen van Hoop worden opgedragen op aan personen die men wil herdenken, mensen waarvan men de moed bewondert of mensen die inspireren. Gedurende de nacht van 28 op 29 mei blijven de wandelende deelnemers van de SamenLoop voor Hoop omringd door een zee van licht van deze bijzondere kaarsen.

Iedereen die een dierbare die getroffen is door kanker wil herdenken, kan vooraf een Kaars van Hoop schenken. Wie een Kaars wil schenken, maakt minimaal 5 euro per kaars over naar: SamenLoop voor Hoop Amstelveen, rek. nr. 14.81.87.048 o.v.v.’ Kaars van Hoop’ en zijn naam.

Wanneer de kaarsenzak voorzien moet worden van een persoonlijke boodschap, kan de tekst hiervoor gemaild worden naar: info@samenloopvoorhoopamstelveen.nl  (bij het onderwerp vermelden: ‘Kaars van Hoop’ en de naam behorend bij uw bank- of gironummer). Ook giften zijn op bovenstaand rekeningnummer van harte welkom.

Voor meer informatie: zie www.amstelveen.samenloopvoorhoop.nl . Aanmelden als deelnemer aan de SamenLoop voor Hoop is eveneens mogelijk via deze website. Amstelveen, sta op tegen Kanker! Leef mee, loop mee!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.