Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Buren vragen vaker hulp bij conflict

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-08-2005

Het aantal Amstelveners dat bij een conflict met de buren hulp inroept van Buurtbemiddeling is relatief groot te noemen.

Het project Buurtbemiddeling is een jaar geleden van start gegaan en sindsdien blijkt dat er zeker behoefte is aan een dergelijk meldpunt. Het afgelopen jaar hebben negen speciaal opgeleide, kundige en onpartijdige vrijwilligers vele zaken opgepakt en bemiddelingen gedaan met een positief resultaat. Overlast wordt door ieder- anders ervaren en soms is de ' veroorzaker ' zich er niet eens van bewust dat hij of zij overlast veroorzaakt. Bij buren aanbellen en het probleem aankaarten is niet voor iedereen even gemakkelijk. In zo'n geval kan Buurtbemiddeling uitkomst bieden.

Of een bemiddeling slaagt hangt af van de bereidheid van beide partijen om met elkaar te praten en samen een oplossing te vinden voor het probleem. Bij Buurtbemiddeling staat de communicatie centraal en om een conflict op te lossen moet gecommuniceerd worden. De een is daar nu eenmaal beter in dan de ander. Buurtbemiddeling maakt onderdeel uit van het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het initiatief is genomen door de gemeente Amstelveen, Algemeen Maatschappelijk Werk Amstelland.

Politie Amsterdam Amstelland en Woongroep Holland. Inmiddels heeft ook Eigen Haard Olympus Wonen zich aangesloten bij de participerende partijen.

Hoe het werkt

Men kan een klacht melden bij de coördinator van Buurtbemiddeling. Als de klacht geschikt is voor bemiddeling zorgt de coördinator ervoor dat één van de bemiddelaars contact opneemt voor meer informatie of om een afspraak te maken. De bemiddelaar zoekt ook contact met de buren waar het probleem mee bestaat en zal vervolgens de andere partij benaderen en uitnodigen voor een gesprek.

Als u beiden wil meewerken aan een oplossing wordt er een afspraak gemaakt voor een bemiddelingsgesprek en wordt gezocht naar een oplossing die voor beiden acceptabel is. De bemiddelaars zijn onpartijdig en hebben geheimhoudingsplicht .

Burgers die willen weten of een probleem via buurtbemiddeling op te lossen is, kunnen contact op met AMW Amstelland en vragen naar Iris Soerel, coördinator buurtbemiddeling, telefoon 020 - 641 06 55 of mailen naar buurtbemiddeling@amwamstelland.nl

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.