Bijgewerkt: 28 september 2022

Buitenlandse reizen leden college van B en W van Amstelveen in 2014

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
27-08-2014

Mevrouw Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de gemeenteraad:

Geachte dames en heren,

In het najaar nemen de leden van het college van B en W deel aan reizen naar het buitenland. Het leek ons goed om u daarover te informeren.

Hongarije

Voor de prijsuitreiking van de Entente Florale reist een delegatie van de gemeente van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 september 2014 af naar Hongarije. De Nederlandse juryleden die betrokken zijn bij de Entente Florale Europe hebben de gemeente Amstelveen geadviseerd een brede delegatie af te vaardigen naar de prijsuitreiking in Százhalombatta op vrijdag 26 september. Bestuurlijk nemen burgemeester Van 't Veld en wethouder Bot deel samen met vijf ambtenaren, leden van de projectgroep. De projectgroep verzorgt eveneens de Amstelveense presentatie op de 'European Market' die plaats vindt op zaterdag 27 september. De dag voorafgaand aan de prijsuitreiking brengt de delegatie een bezoek aan partnerstad Óbuda-Békásmegyer. Het biedt een goede gelegenheid voor de burgemeester om kennis te maken met burgemeester Balázs Bús en om kennis uit te wisselen over groenbeheer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Mevrouw Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen


Denemarken

Jaarlijks organiseert Amsterdam Marketing voor haar leden een netwerkreis, onder leiding van burgemeester Van der Laan. De reis vindt plaats van zondag 5 tot en met dinsdag 7 oktober 2014 en de bestemming is dit jaar Kopenhagen. Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketingorganisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening. De ambitie is om de regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Ieder jaar heeft de netwerkreis een andere bestemming en een ander thema. Kopenhagen biedt uitdagende en vergelijkende ontwikkelingen op het gebied van citymarketing, urban development, sustainability (European Green Capital van 2014) en business acquisitie. De delegatie bestaat ieder jaar uit ongeveer 45 personen; uiteenlopend van burgemeesters en wethouders van diverse gemeenten binnen de metropool Amsterdam tot culturele instellingen (zoals Van Gogh Museum, Rijksmuseum) en bedrijven die tevens als ambassadeur optreden voor de metropool. Aangezien zowel de burgemeester als de wethouder Economische Zaken nieuw zijn, nemen beide namens de gemeente Amstelveen deel.

Brussel

Wethouder Veeningen reist vanuit Kopenhagen door naar Brussel voor de MRA (Metropool regio Amsterdam) Press bestuurdersreis naar de Open Days op 7 en 8 oktober 2014. Doel van het bezoek is onder meer een nadere kennismaking met Brussel voor nieuwe bestuurders, het stimuleren van bestuurlijke samenwerking binnen de MRA en de profilering van de MRA door uitwisseling met andere Europese metropolen. De gemeente Amstelveen is op dit moment nog niet erg actief met het verkrijgen van Europese subsidies en participatie in Europese netwerken (behalve die met partnersteden). Het is van belang om binnen de MRA samen op te trekken, omdat dit de kansen op Europese subsidie verhoogt en toegang biedt tot netwerken die normaal gesproken voor een gemeente van onze omvang niet toegankelijk zijn.

Japan

Een delegatie van de Amsterdamse regio brengt van 28 oktober t/m 5 november 2014 een werkbezoek aan Japan. Burgemeester Van 't Veld zal namens de Amsterdamse regio deze delegatie leiden. Wethouder Veeningen neemt tevens deel aan deze missie. Het werkbezoek is zodanig gepland, dat het samenvalt met het bezoek van de Koning en Koningin aan Japan. Tevens zullen de ministers van economische zaken en buitenlandse zaken aanwezig zijn. Voor zowel de burgemeester als de wethouder economische zaken is dit het eerste zakelijke bezoek aan Japan.

Voor beide bestuurders is dit een uitgelezen kans om kennis te maken met de top van het Japanse bedrijfsleven. Naast recepties met de Koninklijke familie zijn er ook twee grote investeringsseminars gepland, die samen met het ministerie van economische zaken en een van de grootste Japanse banken worden georganiseerd. Deze seminars worden gehouden in Tokyo en Osaka. De seminars zijn erop gericht om Japanse bedrijven, die overwegen om in Nederland te vestigen, als nieuwe "lead "binnen te halen. Bij beide seminars zal de burgemeester het woord tot de aanwezigen richten. De receptie na afloop van de seminars is het moment om de contacten te leggen en wordt dan ook als het meest waardevolle onderdeel gezien. Daarnaast worden enkele grote Japanse investeerders in de Amsterdamse regio bezocht.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink en  de burgemeester, mevrouw drs. M.M. van ’t VeldAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.